Nadere toelichting over tijdelijke huisvesting

  Nieuws

PURMEREND - Buren van de toekomstig te bouwen tijdelijke woningen worden voor een tweede keer uitgenodigd op informatie-avonden over de plannen. Deze zijn maandag 9 en woensdag 11 april. De gemeente stelt op deze manier iedereen in de gelegenheid bieden om vragen te stellen en ideeën te opperen.
Maandag 9 april is er van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst in wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16. Woensdag 11 april is dit van 19.30 tot 21.30 uur in Kind en Tienercentrum Riekstraat, Riekstraat 21. Iedereen is van harte welkom, ook buiten de direct omwonenden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig. Het is een inloopbijeenkomst zonder programma.

Het voorstel

Het voorstel van de gemeente is om op een aantal locaties tijdelijke woningen te plaatsen. Deze woningen zijn voor mensen, die door de lange wachttijd op een sociale huurwoning tussen wal en schip dreigen te raken. De locaties zijn: Westerweg 69, Karekietpark, Etserstraat en de Kanaaldijk. De gemeenteraad bespreekt de plannen eerste in de raadscommissie van 12 april en neemt op 26 april het definitieve besluit over dit voorstel.

Informatie is te vinden op www.woneninpurmerend.nl/tijdelijkewoningen. Onderaan deze pagina kunnen mensen, die op de hoogte willen blijven, een belangstellingsformulier invullen.

Meer berichten