Kadaster Archiefviewer bij Waterlands Archief

  Nieuws

REGIO - De Kadaster Archiefviewer bij het Waterlands Archief maakt het zoeken naar de historie van huis of perceel een stuk makkelijker.
Bij het Waterlands Archief zijn vanaf nu historische kadastrale gegevens digitaal te bekijken via de Kadaster Archiefviewer. Een van de voordelen is dat gezocht kan worden op adres in acht kadastrale bronnen.

Onderzoek beter

Het zoeken in kadastrale archieven was niet eenvoudig. Het Waterlands Archief beheert kadastraal archiefmateriaal uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. Kadastrale archieven zijn echter niet in alle gemeenten volledig bewaard gebleven en noodzaakte een bezoek aan het Kadaster. Via de Kadaster Archiefviewer zijn acht kadastrale bronnen te doorzoeken.
Perceel of groep

Met de Kadaster Archiefviewer zijn zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal van heel Nederland te doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend.

Meer berichten