Grand Alzheimer Cafévestigt extra aandachtop groter wordende geheugenproblematiek - Op vrijdagmiddag

  Nieuws
Alzheimercafé's komen met enige regelmaat van de grond. Zoals hier in Peelland. (Foto: Rob Fritsen)
Alzheimercafé's komen met enige regelmaat van de grond. Zoals hier in Peelland. (Foto: Rob Fritsen) (rodi.nl)

door John Bontje
REGIO - Een mooi moment om meer bekendheid te geven aan wat het gevoel van muziek betekent bij mensen met een dementie. Die insteek koos de regionale afdeling Zaanstreek-Waterland van Alzheimer Nederland in de aanloop naar het Wereld Alzheimer Dag/Grand Alzheimer Café, op 28 september in het Zaantheater in Zaandam. De aanvang is 13.30 uur, inlopen vanaf 13.00 uur. Het is rond 17.00 uur afgelopen.
Bewust is gekozen voor een programma met drie muzikale onderdelen. Naast concrete tips en uitleg, alsmede een korte toneelvoorstelling, is er volop ruimte voor zang en muziek. Met een spetterende finale door Margriet Eshuijs en haar Pop-upkoor. ‘De kracht van muziek’ heet het blok van de Zaanse zangeres, die al 45 jaar met veel succes op de planken staat. De toegang is gratis. Aanmelden voor de middag kan via de mail of het inspreken van een voicemail bericht.
Purmerend op Zondag praat over de middag op 28 september en het steeds toenemende aantal mensen met geheugenproblematiek met Nel en Wim Koppers, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de afdeling Zaanstreek-Waterland, die inmiddels 25 jaar bestaat. Het actieve echtpaar, Nel is sinds 7 jaar voorzitter en beheerde daarvoor gedurende 3 jaar het secretariaat en Wim is iets korter verantwoordelijk voor de penningen, kijkt met argusogen naar de ontwikkelingen. De overige bestuursleden zijn Jente Bosma (coördinator Alzheimer Cafés) en Janneke Leijden van Amstel (coördinator Voorlichting)

Gebrek aan mensen

“Het is een gegeven dat men langer thuis dient te blijven wonen. Het zou dan logisch moeten zijn dat de zorgvraag die dan ontstaat, goed ingevuld moet worden. Casemanagers zijn van vitaal belang in dat proces, maar we zien en horen steeds vaker dat dat onvoldoende gebeurt. Niet met opzet, maar het ontbreekt aan menskracht”, aldus Nel Koppers.
De rol van Alzheimer Nederland en in het verlengde de afdelingen in dat kader wordt steeds groter. Wim: “We houden ons bezig met informatie en preventie, proberen steeds meer te doen in lotgenotencontact en opereren samen met anders zorgorganisaties in de Ketenzorg Dementie Zaanstreek Waterland. Haaks op deze plannen staat dat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden en andere vrijwilligers te werven”.
Verschillend beleid

Zaanstreek-Waterland heeft daarnaast te maken met twee gemeenten die verschillend beleid hanteren. “Als ik alleen al kijk naar Purmerend. De gemeente heeft geprobeerd het zorgbeleid onder te brengen bij de wijkteams, maar heeft dat gelukkig teruggedraaid. Het prettige gevolg is nu dat er subsidie wordt verstrekt. In Zaanstad daarentegen is geen doelgroepenbeleid. Dus moeten we het allemaal zelf uitzoeken en organiseren. Dat frustreert soms”, vertelt Wim Koppers.
Alzheimercafé

Waar in Purmerend met enige regelmaat steeds beter bezochte Alzheimercafés worden georganiseerd op de tweede woensdag van de maand, probeert men ook daar het bezoekersaantal nog te vergroten door te verhuizen naar een nieuwe locatie, namelijk Zorgcirkel Molentocht. De afdeling merkt verder op dat het aantal bezoekers in Zaanstad enigszins fluctueert, hetgeen te wijten valt aan de steeds wisselende locaties. Dat vonden veel bezoekers lastig. "Dit is dus een van de redenen dat gekozen is voor een vaste locatie en gelukkig kunnen we vanaf nu elke derde woensdag van de maand terecht in Pennemes".
Het organiseren heeft wat voeten in de aarde om er een structuur in te krijgen”, schetst Nel een van de verschillen. “Terwijl het voorheen in Zaanstad allemaal wel mogelijk was door directe betrokkenheid van de gemeente, waaronder bijvoorbeeld subsidie. Er werd bijvoorbeeld jaarlijks een boottocht georganiseerd voor mensen met geheugenproblematiek en mantelzorgers. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt".
Uit cijfers uit 2016 blijkt dat het aantal mensen met geheugenproblematiek spectaculair stijgt. Op de in totaal 322.000 inwoners van Zaanstreek-Waterland kampten toentertijd bijna 5.000 mensen met geheugenproblematiek. De verwachting is dat dit aantal in 2040 bijna 11.000 is. Dat betekent een toename van 120%. Het bestuur betitelt het als uiterst zorgwekkend.
Het Wereld Alzheimer Dag/Grand Alzheimercafé op 28 september ziet het bestuur als een mooie gelegenheid om iedereen weer eens met de neus op de feiten te drukken. “Het moet in eerste instantie een mooie en waardevolle middag worden, zodat de bezoekers na afloop met een geluksgevoel naar huis gaan. Daarnaast zijn dit soort initiatieven goed om de steeds groter wordende problematiek extra openbaar te maken”, aldus Nel.
Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar zaanstreek-waterland@alzheimer-nederland.nl of door een voicemailbericht in te spreken op 06 18 21 68 84. Ook eventuele gegadigden voor een bestuursfunctie of als vrijwilliger kunnen zich via deze kanalen melden.

Meer berichten