Economie blijft aantrekken, armoede groeit - Wereldvoedseldag en Wereldarmoededag actueler dan ooit

  Nieuws

PURMEREND - Dinsdag 16 is het Wereldvoedseldag, woensdag 17 oktober Wereldarmoededag. Beide thema’s raken de kern van het werk van de Voedselbanken, die voedsel inzamelen en vervolgens uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Het is nauwelijks voorstellen als je de verhalen hoort en leest over de aantrekkende economie en de gunstige gevolgen daarvan voor de werkloosheid en armoedebestrijding.

Toenemende armoede

Het kabinet creëerde in de Troonrede een gevoel dat het goed gaat met Nederland en dat alle Nederlanders daarvan profiteren. Helaas spreken de cijfers van het CBS dit tegen. Het aantal mensen in langdurige armoede is dit jaar verder toegenomen. Meer dan de helft van de bevolking zal niet of nauwelijks profiteren van de vooruitgang. Als de btw binnenkort verhoogd wordt, zullen de dagelijkse boodschappen duurder worden en dat merken vooral de armere inwoners direct.
Voedselpakket

De Voedselbanken helpen hen door ze tijdelijk een voedselpakket te geven. Dit pakket kan uitgedeeld worden dankzij de hulp van veel vrijwilligers, de overheid, regionale bedrijven en instellingen en particulieren. Samen zorgen zij ervoor dat de armoede wordt bestreden en dat voedsel niet wordt verspild en voedseloverschotten het milieu niet belasten.
De Voedselbank Purmerend geeft elke week 130 huishoudens uit onze regio een voedselpakket. Dit is een aanvulling op dat wat de klanten zelf kunnen kopen. Het spreekt vanzelf dat hierbij veel werk moet worden verzet. De hulp van een groot aantal vrijwilligers, is dan ook noodzakelijk. Zij zetten zich belangeloos in voor het werk dat bij de Voedselbank wordt verricht.
Elke week

Iedere week moeten de levensmiddelen immers worden opgehaald en daarna in de koeling of op de stellingen worden opgeborgen. De pakketten worden daarna zorgvuldig samengesteld en bestaan uit verschillende levensmiddelen en andere producten. Op vrijdagmiddag worden de pakketten uitgedeeld.
Ook de administratie en de contacten met de gemeente, instellingen en bedrijven worden door vrijwilligers onderhouden. Tenslotte bestaat ook het bestuur uit vrijwilligers.
Zelfredzaamheid

Voedselhulp is altijd tijdelijk. Daarom werkt de Voedselbank samen met gemeenten en organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Niemand wil afhankelijk zijn; zelfredzaamheid is het doel.

Meer berichten