De Looiers

  Nieuws

Er is weer gedoe in het dorp. Op het Looiersplein, in de directe nabijheid van garage Zijp, staat sinds enige tijd een groot bord van De Linden Groep, de projectontwikkelaar die op het terrein van Zijp een tweetal woontorens wil neerzetten. Een voornemen dat veel emotie oproept en commotie veroorzaakt. En ... dat heeft geleid tot bezwaar- en beroepsprocedures die nog niet zijn afgerond.
Opmerkelijk is het dat de gemeente zegt niets tegen dat reclamebord te kunnen ondernemen. Gek. Als er een boom gekapt moet worden, ook al staat die op mijn grond, dan moet er een kapvergunning komen. Als ik een reclamebord aan mijn eigen gevel wil spijkeren, dan is er een vergunning nodig en … mag ik precario betalen. Onbegrijpelijk dat de wethouder zegt er niets tegen te kunnen doen. Of is het toch weer de ontwikkelaar die bepaalt wat er wel en niet mag gebeuren in onze stad?
Het zal niet de eerste keer zijn dat de ontwikkelaar de baas is in plaats van het gemeentebestuur. Hoe dan ook, baas of geen baas, het plaatsen van het bord is onbehoorlijk. En dan druk ik me voorzichtig uit. Immers, de zaak ofwel het plan De Looiers is nog onder de rechter en het is in dit land een goed gebruik dat er niet op de feiten vooruit gelopen wordt zolang iets nog onder de rechter is. Dus ook geen reclame maken en potentiële belangstellenden oproepen nu al in te tekenen voor een appartement. Dat is niet netjes, wekt verwachtingen en is in strijd met algemene regels van fatsoen.
Zo niet in Purmerend. Nu gebeuren daar wel vaker merkwaardige dingen, zoals het plaatsen van noodlokalen bij een school, terwijl daar nimmer toestemming voor was gevraagd. Foutje .. bedankt! De noodlokalen blijven staan, er wordt met terugwerkende kracht een vergunning verleend en klaar is Kees de gemeente.
Het ontwerp van De Looiers omvat 2 woontorens bestaande uit 44 appartementen met eigen parkeergelegenheid. Ontwikkelaar Van der Linden heeft laten weten dat het bord niet wordt verwijderd. Nee natuurlijk niet. Van der Linden wil bouwen en verkopen, geld verdienen. Hoe eerder, hoe beter. Daarin past niet dat regels van fatsoen in acht worden genomen. Alleen al daarom zal ik het wel mooi vinden als de bezwaarmakers in het gelijk gesteld worden. Bouwen binnen de grenzen van de historische binnenstad mag en moet, maar dan wel met een fatsoenlijk ontwerp komen. Weg met die torens, weg met dat bord!
Z. Lijner

Meer berichten