Theo Reuzenaar verteltover overstromingen

  Nieuws

PURMEREND - Tijdens de bijeenkomst van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) op woensdag 24 oktober in de Taborkerk geeft Theo Reuzenaar een presentatie. Aanvang 14.00 uur.
Reuzenaar, werkzaam als Adviseur Waterkeringen bij Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, vertelt tijdens die gelegenheid over zijn werk als dijkenexpert tijdens de overstromingen in Somerset in Engeland in 2014 en in Myanmar in 2015. Aan de hand van een groot aantal foto's en filmpjes laat hij zien wat hij op dit gebied heeft meegemaakt, zowel in het buitenland als ook in ons eigen land.
Wat kan er allemaal misgaan? En kan dat ook bij ons gebeuren? Die vragen komen aan de orde. Naast de leden van PCOB zijn ook belangstellenden hartelijk welkom. De toegang is gratis.

Meer berichten