Systeem

  Nieuws

De schrik zit er goed in bij de minister van Volksgezondheid, bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, bij de zorgverzekeraars en ook bij het bestuur van het Waterlandziekenhuis/Westfries Gasthuis. Want nu de gemeenteraad van Purmerend over de volle breedte een motie van de SP steunt … nou nou nou … reken maar dat de hoge dames en heren zich een hoedje zijn geschrokken.
De motie betreft de zorg over het opheffen van de spoedeisende hulp voor kinderen. Een terechte zorg natuurlijk. Alleen, gaat de gemeente daar wel over? En als de gemeente er niet over gaat, wat heeft zo’n motie dan voor zin? Veel meer dan een signaal ‘voor de bühne’ kan ik het niet noemen. Eerlijk gezegd vind ik het verplaatsen van de spoedeisende hulp voor kinderen van Purmerend naar Hoorn niet alleen betreurenswaardig, maar veel erger vind ik het dat dit weleens het begin van het einde kan zijn. Spoedeisende hulp en acute verloskunde moeten binnen drie kwartier rijden beschikbaar zijn.
Als dat het criterium is dan kan Purmerend per direct de ziekenhuisdeuren sluiten. Immers Zaandam, Hoorn, Alkmaar en Amsterdam zijn binnen drie kwartier bereikbaar (mits er geen files zijn). Het Waterland Ziekenhuis is daarom geen zogenaamd Systeemziekenhuis.
Wetende dat er een financieel tekort is van 9 miljoen euro, dat samenvoeging doorgaans efficiencywinst en dus besparingen oplevert, tsja dan is het verre van onwaarschijnlijk dat op enig moment besloten wordt de vestiging Purmerend van het Dijklander Ziekenhuis te sluiten.
Ooit, in de tijd dat Purmerend nog niet de helft zo groot was als nu, telde Purmerend twee ziekenhuizen. Nog effe en Purmerend telt 100.000 inwoners en voor de ziekenhuiszorg is men – wie weet – straks aangewezen op ziekenhuizen in de omgeving. Is dat wat men ‘vooruitgang’ noemt? Het bevestigt nog maar weer eens de opvatting dat niet iedere verandering ook een verbetering is!
Z. Lijner

Meer berichten