Sinterklaasje kom maar binnen...

  Nieuws

‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht.’ Hoe lang zullen we deze klassieker nog horen? De aanduiding knecht is natuurlijk niet meer van deze tijd. Die zou moeten luiden: '…kom maar binnen samen met je medewerker'.
Wie weet een mooi rijmwoord op medewerker? Versterker, tekstverwerker, slagwerker of zwartwerker. Die woorden rijmen goed op medewerker, maar zijn niet bruikbaar in het oude Sinterklaaslied. En dan heb ik het alleen nog maar over het woordje knecht. Gelukkig zien we dat er ieder jaar meer pieten van het vrouwelijke geslacht te zien zijn. De emancipatiebeweging is, zonder dat er ooit een demonstratie is geweest, op haar wenken bediend. De regenboogbewegingen die opkomen voor de zogenoemde LHTB-ers mengen zich niet in de pietendiscussie. Misschien lacht die beweging in haar vuistje en ziet ze steeds vaker regenboogpieten opdoemen.
Hoe dan ook, geschminkt ongeacht de kleur, je kunt niet zien of Piet homo, lesbisch, transgender of biseksueel is. Pieten zijn kennelijk seksueel neutraal. Oorbellen, een raar soort dialect, de zak, de roe, ze zijn allang uit het beeld verdwenen. Sinterklaas en vooral zijn gevolg evolueren in de loop der tijd, zoals trouwens alles verandert. Zo zal het ook gaan met de Pieten. In onze regio zijn ze overwegend (of misschien wel uitsluitend) zwart, pikzwart.
Gek eigenlijk. De roetveegpieten zijn in opkomst. Maar in een stad als Purmerend waarvan 80% van de huizen worden verwarmd door de Stadsverwarming zijn de schoorstenen een zeldzaam verschijnsel. Hoe komen de pakjes binnen? Niet door de schoorsteen. En als er geen schoorstenen zijn, waarom zijn er dan wel zwarte en/of roetveegpieten?
Misschien moet Sinterklaas voortaan maar net als zijn collega Kerstman de klus alleen klaren. Geen Pieten, geen medewerkers. Zijn we ook van die slepende discussies af.
Z. Lijner

Meer berichten