Wijziging in programmabegroting

  Nieuws

PURMEREND - Met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen heeft de gemeenteraad de gewijzigde programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De begroting is de eerste meerjarenbegroting van de nieuwe bestuursperiode sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
De meerjarenbegroting is een sluitende begroting, waarbij ook voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor investeringen in de hoofdthema’s uit het coalitieakkoord: wonen, onderhoud openbaar groen en duurzaamheid.
Ondanks de gezonde financiële positie blijft voorzichtigheid geboden, gelet op een nadelig financieel effect in verband met de zogenaamde opschalingskorting in het gemeentefonds die na 2022 oploopt tot € 1,6 miljoen in 2025. Ook blijft de financiële uitwerking van overig rijksbeleid en een eventuele rentestijging een onzekere factor.

Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en SP stemden voor, VVD, Leefbaar Purmerend en PVV waren tegen.

Meer berichten