Afvalscheiding

  Nieuws

PURMEREND - Met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen heeft de raad een wijzigingsvoorstel van het CDA aangenomen over afvalscheiding. In Purmerend blijkt dat 57% van het aantal inwoners hun afval scheiden.
Het percentage is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Gemeenten hebben echter de taak opgelegd gekregen om te zorgen voor een afvalscheidingspercentage van 75% in het jaar 2020. Het is daarom belangrijk om te achterhalen waardoor inwoners niet meer afval zijn gaan scheiden. Het college zal voor de kadernota in 2019 de oorzaken hiervan in kaart brengen en voorstellen doen om de taakstelling van 75% afvalscheiding te kunnen realiseren.
Vóórstemmers waren CDA, Stadspartij, D66, GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP en PVV. VVD en Leefbaar Purmerend stemden tegen.

Meer berichten