Bijeenkomst Longpunt Waterland

  Nieuws

PURMEREND - In Wijkplein Where, gevestigd aan Triton 73 in Purmerend, is op 22 november a.s. een bijeenkomst van Longpunt Waterland. Deze bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Gastsprekers zijn Irma Hendriks en Nelleke ten Have, gespecialiseerd longverpleegkundigen astma/COPD, beiden zijn werkzaam in het Waterlandziekenhuis. Het onderwerp waarover zij gaan spreken is "Feiten en fabels over longziekte". Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Longpunt Waterland is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een longaandoening. Hun mantelzorger(s) en/of zorgverlener(s) zijn eveneens van harte uitgenodigd. Elke vierde donderdag van de maand is er een bijeenkomst waarin speciale aandacht wordt gegeven aan een voor longpatiënten belangrijk onderwerp en waarover door een deskundige zal worden gesproken.
Daarnaast is er bij een kopje koffie of thee tijd voor ontmoeting en lotgenotencontact.

Meer berichten