Verandering in Huisvestingsverordening

  Nieuws

PURMEREND - De gemeenteraad heeft een wijziging vastgesteld in de Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018. Dat betekent dat de gemeente voortaan kan afwijken van de toewijzingregels voor reguliere woningen om zo via maatwerk tijdelijke woningen toe te kunnen wijzen aan Purmerenders die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben.
Dit kan gaan om mensen met een urgentieverklaring, jongeren die het huis uitgaan, starters of mensen (eventueel met kinderen) die een woning zoeken in verband met complexe familieomstandigheden. Het gaat om mensen die minimaal 6 maanden in Purmerend wonen of er een maatschappelijke, sociale of economische binding mee hebben.

Tijdelijke woning

Daarnaast zijn er veel mensen in Purmerend die (nog) niet tot deze doelgroep behoren, maar wel dringend op zoek zijn naar een woning. De gemeente wil ook hen een kans bieden op een tijdelijke woning en zal daarom 30% van het aantal tijdelijke woningen via loting beschikbaar stellen aan de reguliere woningzoekenden.
Leefbaar

Op initiatief van Leefbaar Purmerend zal voor deze laatste groep gelden dat zij minimaal 2 jaar in Purmerend moeten wonen. De huurders krijgen een tijdelijk huurcontract voor maximaal twee jaar.

Vóór de wijziging stemden Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en SP. De PVV stemde tegen.

Meer berichten