(Foto: gemeente Schagen)

Feestelijke aftrap voor pluktuin Burgerbrug

BURGERBRUG - Tijdens de Nationale Boomfeestdag plantte wethouder Hans Heddes woensdag 13 mei samen met de kinderen van de Sint Joseph basisschool in Burgerbrug fruitstruiken als aftrap voor een mooie samenwerking aan een bloemrijke pluktuin. Ook zaaiden zij bloemenzaadjes in die diverse insecten moeten aantrekken. "Hiermee vormen wij een deel van het braakliggend terrein naast de basisschool om tot een groene idylle", licht wethouder Heddes toe. "Een inrichting met meer bloemen, struiken en kruiden is niet alleen goed voor de mens. Het is ook goed voor bijen en vlinders die op dit soort plekken voldoende voedsel en schuilgelegenheid kunnen vinden."

Samen met de dorpsraad, school, volkstuinders en omwonenden wil gemeente Schagen een ontwerp maken voor de eerste pluktuin in gemeente Schagen. Langs de randen komen verschillende soorten bessenstruiken te staan. Door onder deze bessenstruiken ook vruchtdragende planten aan te brengen ontstaat een gelaagdheid die een eerste aanzet vormt tot een voedselbos. Het is de ambitie van gemeente Schagen om steeds meer kleurrijke en groene plekken te realiseren.

Dit project komt uit het programma 'Schagen groeit door'. Met dit programma wordt gemeente Schagen duurzaam groener om het woongenot en vestigingsklimaat in de gemeente te vergroten. Duurzaam, zodat de kinderen en kleinkinderen ook in een groene gemeente kunnen wonen. Daarnaast wil de gemeente dat inwoners hier fijn wonen en dat mensen hier graag willen komen wonen. De inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente moeten zich prettig voelen in deze gemeente.

Meer berichten