Schager Compliment voor Ina Drost

SCHAGEN - Ina Drost heeft woensdag 15 mei het Schager Compliment ontvangen van wethouder Joker Kruit. Dat gebeurde tijdens haar afscheid van Balletschool Schagen in Schagen.

Drost heeft na 23 jaar afscheid genomen van de Balletschool. Zij heeft de functie van penningmeester, ledenadministrateur, kartrekker, motivator en begeleider in die jaren gehad. Dat alles heeft zij onbezoldigd gedaan.

Buiten het dragen van de financiële- en ledenadministratie van de Balletschool stond Drost altijd klaar om andere hand- en spandiensten te verlenen. Waar de Balletschool optrad was zij aanwezig, zowel in als buiten Schagen.

Drost is voorgedragen voor het Schager Compliment vanwege haar betrokkenheid bij en inzet voor de Balletschool Schagen

Meer berichten