Voorbeeld van een dakpan met ruimte voor gierzwaluwen bij het kerkje van Sint Maartensbrug
Voorbeeld van een dakpan met ruimte voor gierzwaluwen bij het kerkje van Sint Maartensbrug ((Foto: aangeleverd))

Kerk in de steigers

SINT MAARTENSBRUG – In het kader van broedende vogels heeft het een tijd geduurd voor met de werkzaamheden aan het dak van het kerkje van Sint Maartensbrug konden beginnen. Nu zijn de dakdekkers druk bezig en verwacht voorzitter Gerrit Schuit van de Stichting 'De Klok Moet Luiden' dat deze de komende week, of de week erna afgerond kunnen worden.

Ondertussen zijn er enige maanden overheen gegaan. Gerrit vertelt hierover: "In mei hadden we wel een omgevingsvergunning voor het dak, maar geen ontheffing van de omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Dit in het kader van broedende vogels, van onder andere de gierzwaluw."

Om de ontheffing aan te vragen was een ecologisch rapport nodig, waarna een protocol gevolgd werd om te kijken welke vogels er in het dak van de kerk broedden. Het bleek dat er geen vleermuizen en mussen waren, maar wel nesten van gierzwaluwen. "Gelukkig zijn de gierzwaluwen nu richting Afrika vertrokken, maar voor het protocol afgerond was, was het al half augustus."

Vervangende nestruimte

Vanuit het ecologische rapport werden stappen gezet voor de aanpak van vervangende nestruimte: hoeveel nesten er moesten komen en op welke wijze. Besloten werd om dakpannen met een opening bovenop aan te schaffen, zodat de gierzwaluw hier makkelijk in kan vliegen, en een soort kastje eronder met nestmateriaal. Want gierzwaluwen nestelen in een bestaand nest.

"Nu voldoen we aan alle voorwaarden en zijn de werkzaamheden begonnen. De vergunning duurt nog een paar weken, maar de ontheffing komt en er wordt niet gehandhaafd, omdat wij voldoen aan alle voorwaarden."

Waterschade

Nadat het kerkje in Sint Maartensbrug een nieuw dak heeft, wordt dezelfde procedure gevolgd voor het kerkje in Burgerbrug. "We volgen hetzelfde ritueel, ook in dat kerkje moeten de pannen vervangen worden. Want nu komt het water er zo doorheen en hebben we veel waterschade. Als dat is gebeurt, hebben we bij deze kerkjes in ieder geval weer zo'n vijfentwintig tot veertig jaar een dicht dak."

Meer berichten