(Foto: )

Inloophuis voor veteranen in Schagen geopend

SCHAGEN - Donderdag 31 oktober openden drie mensen het inloophuis voor Veteranen in Schagen. Het lint werd geknipt door wethouder Sigge van der Veek samen met burgemeester Marjan van Kampen en de voorzitter van de Stichting Inloophuis Veteranen Noord Holland Noord. Hierbij waren veel veteranen, (oud)militairen, genodigden en bestuurders van Schagen en Den Helder aanwezig.

Het inloophuis voor Veteranen is een extra functie binnen het al bestaande Jongerenhuis. Het is gevestigd aan de Lagedijkerweg 3 te Schagen.

Het inloophuis is open op dinsdagvan 10.00-14.00 uur, donderdag van 16.00-21.00 uur en elke 2e zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur. Niet alleen veteranen en (oud)militairen zijn dan welkom. Het inloophuis is er ook voor ambulancepersoneel, agenten en brandweerlieden uit de hele Noordkop. Tijdens de openingstijden is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan over de missies en over de vaak heftige ervaringen, in een vertrouwde en huiselijke sfeer.

De gemeente heeft het huis en een (start)subsidie beschikbaar gesteld. Dit krijgt de Stichting Inloophuis Veteranen Noord Holland Noord. De reden is dat uit onderzoek was gebleken dat er ruimschoots behoefte was aan een inloophuis voor Veteranen in de Noordkop.

Meer berichten