(Foto: Susanne Jutzeler)

Rechter vraagt gemeente argumentatie vergunningsweigering

WARMENHUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen verleent geen vergunning aan de meubelspuiterij op het bedrijventerrein Huisweid in Warmenhuizen. Het bedrijf, dat hier al enige tijd actief was, had een vergunning aangevraagd om zich hier te mogen vestigen. Dit was nodig, omdat zo'n bedrijf hier volgens het bestemmingsplan niet mag. Hiertegen loopt een rechtszaak. De rechtbank heeft 24 oktober een tussenuitspraak gedaan. De rechter vroeg de gemeente het besluit beter te beargumenteren.

De rechter draagt de gemeente op binnen twee weken aan te geven of ze dit gebrek wilt herstellen. Dat gaat de gemeente doen. Dat houdt in dat de gemeente onderzoek doet naar voorgestelde maatregelen om de geurhinder te reduceren. Binnen zes weken moet het onderzoek zijn uitgevoerd en daarmee het gebrek in de argumentatie hersteld zijn.

Burgemeester Marjan van Kampen: "We gaan daarmee heroverwegen, maar weten nog niet hoe dat uitpakt. We vinden dat er voor omwonenden geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat is door het bedrijf."

De meubelspuiterij was eerder gevestigd in Dirkshorn en is verhuisd in de veronderstelling dat het op een ander bedrijventerrein ook zou mogen. De gemeente kreeg veel klachten uit de buurt, met name over de geur van verf. Na de eerste klachten heeft de gemeente onderzocht of de meubelspuiterij zich alsnog legaal kon vestigen op Huisweid. De gemeente is dat verplicht en dit is ook de reden dat een vergunningaanvraag is gedaan. Het bedrijf was in de tussentijd wel open en heeft met aanpassingen geprobeerd klachten te voorkomen. Deze hadden echter onvoldoende effect.

De rechter zegt nadrukkelijk niet dat het bedrijf kan starten. Wel wil de rechter een goede onderbouwing zien of de maatregelen, die het bedrijf voorstelt, als resultaat hebben dat de geuruitstoot dusdanig kan worden gereduceerd dat geen sprake meer zal zijn van geurhinder.

Meer berichten