Jongerenkoor Arrival.
Jongerenkoor Arrival. (Foto: aangeleverd)

Eén oecumenische dienst in de Wieringermeer

WIERINGERMEER - Januari is de week van Gebed voor de Eenheid. Zondag 19 januari wordt om 10.00 uur in de Wieringermeer één oecumenische dienst gehouden in de Protestantse kerk aan de Langeweg te Slootdorp. Deze bijeenkomst vervangt alle vieringen van de R.K. en P.K.N. kerken in de polder.

Helaas bestaat er sinds vele eeuwen een scheiding tussen christenen. Door samen te komen rond gebed en zang willen christenen met verschillende tradities proberen, overal op aarde, deze verdeeldheid op te heffen. Ieder jaar is er een ander land dat het thema samenstelt en teksten aandraagt. Dit jaar is de opzet gemaakt door de gezamenlijke christelijke kerken op Malta. De kerkgeschiedenis op dit eiland gaat terug naar de tijd van de apostelen. Volgens de overlevering bereikte Paulus de kust van Malta in het jaar 60.

Met jongerenkoor

De Raad van Kerken in de Wieringermeer, heeft voor zondag 19 januari deze viering voorbereid die iedereen kan en mag bezoeken. Het thema is: "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons", naar Handelingen 28 vers 2. Dominee Willemien Lammers zal met leden van de Raad van Kerken voorgaan en muzikale medewerking verleent het R.K. Jongerenkoor Arrival o.l.v. Jenneke Oomen.

De speciale collecte is voor de Ontmoetingsdiners die regelmatig in de Wieringermeer gehouden worden voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof.

Voor vervoer kan men zich tot de eigen kerkgemeenschap wenden.

Na afloop is er onder het genot van koffie en thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Yvette van der Does
Meer berichten