Derdeklassers van het Clusius College aan de slag met toekomstvisie voor Schagen.
Derdeklassers van het Clusius College aan de slag met toekomstvisie voor Schagen. ((Foto: aangeleverd))

Visie scholieren over toekomst Schagen

SCHAGEN - "Hoe ziet jullie leefomgeving er in de toekomst uit?" Met deze vraag begon vorige week projectleider Marjolijn van Erkelens de bijeenkomst in het Clusius College Schagen over de toekomstvisie van de gemeente Schagen. Derdeklassers van het Clusius College gingen aan de slag met hun toekomstvisie voor Schagen. 

De gemeente Schagen telt 46.500 inwoners, waaronder 5.420 personen met een leeftijd tussen de 15 en 25 jaar. Veel jeugd dus. Een werkgroep van de gemeente peilde met hulp van een ondersteunend bureau de meningen van zo'n 250 jongeren. Hoe ziet de toekomst van de gemeente eruit? Wat zijn belangrijkste voorzieningen? Wat zijn de grootste problemen die moeten worden opgelost?

Na een duidelijke uitleg ('Het gaat eigenlijk om alles wat je buiten ziet') gingen de leerlingen in groepjes aan de slag. De derdeklassers konden kiezen uit de thema's Klimaatverandering, Verkeer en vervoer en Sport. Het was de bedoeling dat de groepjes de thema's uitwerken op een groot vel papier en vervolgens door middel van een pitch presenteerden aan de rest van de klas. Elk groepje had een gespreksleider die enige sturing gaf. Ideeën die langskwamen zijn een nieuwe kerncentrale bij Petten, veel collectieve sportvoorzieningen, toepassing van nieuwe brandstoffen en mooie, ruime woonwijken.

www.omgevingsvisieschagen.nl

Yvette van der Does
Meer berichten