Talent moet financieel gesteund worden.
Talent moet financieel gesteund worden. ((Foto: Dirk Wiese))

Topsportfonds steunt talent financieel op weg naar top

SCHAGEN - Topsport en talenten verdienen steun. Dat vindt de gemeente Schagen. Daarom stimuleert ze dit jaar, net als vorig jaar, topsporters binnen de gemeente. Met een bijdrage uit het Topsportfonds worden sporters geholpen om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen. Om de top te behalen is vaak geld nodig. Topsporters kunnen zich nu aanmelden voor het Topsportfonds.

De maximale bijdrage voor een individuele sporter is 1.000 euro, voor een team of vereniging is dit 2.500 euro. Het totale bedrag van het Topsportfonds dat voor sporters en verenigingen beschikbaar is, bedraagt ruim 70.000 euro.

Nog drie jaar

De gemeente wil het Topsportfonds nog drie jaar garanderen aan de Schagense sportwereld. Aanvragen worden gehonoreerd tot het plafond van het jaarlijkse bedrag is bereikt. De aanvragen die daarna binnenkomen, gaan door naar volgend jaar.

Neutrale organisatie

Het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH) beheert het fonds namens de gemeente Schagen. ONNH is een neutrale organisatie met kennis en jarenlange ervaring op het gebied van topsport en talentontwikkeling. ONNH maakt deel uit van het Regionale Topsport Organisatie NoordWest (RTO NoordWest) en heeft directe lijnen met NOC*NSF.

Aanmelden via intakeformulier

Individuele sporters en verenigingen kunnen zich aanmelden. Vul daarvoor het intakeformulier in via de site van het Olympisch Netwerk (onnh.nl/topsportfondsschagen).

Sportgala

In het voorjaar houden ONNH en Team Sportservice Schagen een SportGala waar de prestaties van de lokale sporthelden worden belicht. Voor meer informatie bellen naar René Oerlemans, Facilitymanager Team Olympisch Netwerk Noord-Holland, 023-205 5014, roerlemans@onnh.nl.

Meer berichten