Wendy Borst voor het inloophuis in Oldskoel, Burgerbrug
Wendy Borst voor het inloophuis in Oldskoel, Burgerbrug ((Foto: VINCENTDEVRIESFOTO.NL))

'Kankervrij is niet klachtenvrij ...'

BURGERBRUG - Donderdag 5 maart is de eerste bijeenkomst van Inloophuis Schagen een feit. Wendy Borst heeft het voor elkaar: met subsidie van de gemeente kan ze zes bijeenkomsten organiseren. Deze vinden plaats in de Oldskoel aan de Grote Sloot in Burgerbrug.

Elkaar ontmoeten en initiatieven opstarten in Inloophuis Schagen

Wendy doorliep hiervoor een lang traject. In 2015 zetten zij, haar man en hun drie kinderen de stap van een burger- naar een boerenleven door een geitenboerderij te starten. Daarnaast bleef ze werken. Dat was best pittig, maar toen ze zelf ziek werd en in 2016 schildklierkanker kreeg, werd dit alles wel heel ingewikkeld. Gelukkig kon ze terecht in het Praethuys in Alkmaar, waar ze veel met lotgenoten praatte, wat haar goed deed.

Fysieke veranderingen

"Ik vroeg me af waarom er geen inloophuis was in Schagen. Er is er een in Den Helder en in Alkmaar en ik had iets dichterbij wel prettig gevonden. Ik vroeg dit aan de gemeente, maar daar hadden ze geen antwoord op." Wendy is niet van het denken, maar van het doen. "Ik wilde dat wel veranderen. Veel mensen krijgen tegenwoordig kanker. Voorheen betekende dat een doodsvonnis, maar tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden. Wel betekent het na een operatie dat je iets moet missen, bijvoorbeeld een been, darm en ik mijn schildklier. Dat heeft invloed, ook nadat je als vrij van kanker verklaard bent. Naast de onzekerheid die je hebt of het wel terugkomt, zijn er fysieke veranderingen en moet je hard werken om weer een normaal leven op te bouwen. Kankervrij is niet klachtenvrij ..."

'Vooruit met de geit'

Om haar ervaringen te verwerken en met iets positiefs bezig te zijn schreef Wendy het boek 'Vooruit met de geit'. Daar vlechten twee verhalen zich ineen. Het avontuur van een leven met geiten en dat van kanker zijn door elkaar verweven. "Ik wilde die twee verbinden. Herstellen van kanker is fijn op een boerderij, daarom dacht ik dat een inloophuis op het platteland heel geschikt zou zijn."

Gelukstuin

Om bijeenkomsten te organiseren is geld en aandacht nodig. De opbrengst van het boek gebruikt ze voor het inloophuis. Daarnaast schreef ze, samen met de Oldskoel, de gemeente aan met haar idee. "Ik ben erg blij met hun samenwerking, ik draag dit idee niet alleen." De gemeente reageerde positief op haar idee en aanpak en steunt dit met een subsidie. Met dit geld werd het mogelijk om zes bijeenkomsten te realiseren, allen met verschillende thema's. De deelnemers gaan bijvoorbeeld een keer naar de Gelukstuin van initiatiefneemster Johanna Huiberts in Zorgkwekerij Croon en Bergh om daar een stukje geluk te vinden, Johan Huibers komt wat vertellen en er zijn diverse sprekers. Ook is er ruimte voor bewegen, zingen en schrijven, activiteiten die helend kunnen zijn.

Aanpakken

Wendy hoopt dat het inloophuis een plek wordt waar mensen contacten opdoen, elkaar ontmoeten en waar initiatieven opgestart worden. "Ik ben wel van aanpakken hoor, ik begin gewoon. Ik doe veel samen met het inloophuis van Alkmaar, die continu open is. Ik denk dat er in Schagen behoefte is aan een eigen inloophuis en wil aan deze behoeft graag invulling geven. Naar aanleiding van de aantallen aanwezigen kijken we hoe we alles verder kunnen ontwikkelen." Wendy is nog op zoek naar vrijwilligers die dit idee een warm hart toedragen.

Zaterdag 15 februari van 14:30-15:30 signeert Wendy bij Boekhandel Plukker haar boek. Ze deelt daar ook de flyers uit van inloophuis Burgerbrug. Iedereen is van harte welkom om daar met haar in gesprek te gaan of informatie te vragen.

De vijf bijeenkomsten van het inloophuis vinden na de eerste bijeenkomst van 5 maart, elke 1e donderdag van de maand plaats. Locatie: de aula van Oldskoel, van half 10 tot half 12.

Meer berichten