Rozen zijn favoriet op Valentijnsdag.
Rozen zijn favoriet op Valentijnsdag. ((Foto: Pexels))

Wie was Valentijn?

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven. Dit doen ze bijvoorbeeld door elkaar cadeautjes, bloemen of kaarten te geven. Ook anonieme geliefdes verklaren deze dag hun liefde aan hun 'Valentijn'. De afzender wordt niet altijd achterhaald ...

Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Dat heeft te maken met het feit dat Paus Gelasius I in 496 14 februari uitriep tot de dag van de Heilige Valentijn.

Sint Valentinus was bisschop van Terni in Italië en stond bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam altijd een bloemetje mee. De reden hiervan: hij was een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij woonde. Van heinde en verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.

Sterfdag werd Valentijnsdag

Rond 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Over het jaartal bestaat enige twijfel, maar over de sterfdag is iedereen het eens: 14 februari, de latere Valentijnsdag. Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken. Sint Valentinus wordt vaak afgebeeld met het zwaard waarmee hij onthoofd is.

Volgens de versie van de Legenda aurea werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd. De Romeinse keizer Claudius II ondervroeg hem hierover persoonlijk. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde dit. Hij probeerde zelfs Claudius te bekeren tot het christendom, waarna hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben, door de blinde dochter van zijn cipier te helen.

Nieuw portret

Aangezien de Legenda aurea geen verband heeft met sentimentele liefde, is er in moderne tijden een nieuw portret van Valentijn gefabriceerd. Dat geeft hem weer als een priester die weigerde een -tot op heden onbekende- wet van Claudius II uit te voeren. In die wet werd het jonge mannen verboden te trouwen. De keizer zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling dat getrouwde mannen slechtere soldaten waren. De priester Valentijn voerde echter in het geheim de trouwplechtigheden uit. Toen Claudius hierachter kwam, liet hij Valentijn arresteren.

Commercieel

In de Verenigde Staten is men begonnen met de nadruk van anonieme liefde naar liefde. In België en Nederland is Valentijnsdag in korte tijd, sinds midden jaren 90, een groot commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee, door een valentijnspostzegel uit te geven.

De gewoonte om 'Valentijnen', mooie bewerkte kaartjes, te versturen begon pas in de zeventiende eeuw. Ze werden zelf gemaakt door degene die ze verzond. Ook de versjes waren eigen maaksels.

(Bron: Wikipedia)

Meer berichten