Werkbezoek Statenleden VVD over nieuwe oeververbinding Burgervlotbrug, 21 februari 2020

BURGERBRUG - Een afvaardiging van de provinciale VVD fractie komt vrijdag 21 februari naar Burgerbrug. In café Halfweg laten zij zich informeren over de wens om een vaste oeververbinding te krijgen in Burgervlotbrug.

De historische vlotbrug in Burgervlotbrug geeft ondernemers en inwoners in de regio al lang overlast. De brug kent een breedte van één rijbaan, waardoor verkeer vaak vastloopt. Zwaar verkeer kan geen gebruik maken van de brug, waardoor vracht- en landbouwverkeer 14 kilometer moet omrijden. Er zijn met enige regelmaat ongevallen met de brug, met langdurig omrijden voor inwoners en stremmingen voor de scheepvaart tot gevolg. Kortom, inwoners en ondernemers willen een normale, vaste oeververbinding over het Noord-Hollands kanaal.

Inwoners van het dorp Burgerbrug en de bedrijvenvereniging Zuid Zijpe voeren al bijna 50 jaar actie voor een vaste oeververbinding. Bij de provinciale statenverkiezingen van 2019 gaf een meerderheid van de partijen in de Kieswijzer aan achter dit plan te staan. Het is echter onduidelijk hoe hier gevolg aan gegeven kan worden. Met de provinciale VVD-fractie gaan zij hierover in gesprek.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur in café Halfweg Burgerbrug aan de Burgerweg 9 in Burgerbrug. De vlotbrug wordt bekeken en om kwart voor vier geeft wethouder Jelle Beemsterboer een toelichting. Ook zullen spreken: voorzitter OFS Hans Bouterse over het belang voor de ondernemers; Nancy Tesselaar over het belang voor de inwoners; Hans Stammes en Andries de Weerd van Schuttevaer over het belang voor de binnenvaart en Guustaaf Hoogland van bedrijvenvereniging Zuid Zijpe over het belang voor lokale ondernemers. De bijeenkomst eindigt met een gesprek tussen de aanwezige VVD-Statenleden, inwoners en ondernemers.

Meer berichten