(Foto: )

Valentijns actie

CDA Schagen heeft op Valentijnsdag veehouders een hart onder de riem gestoken

SCHAGEN - Al vele jaren zet het CDA Schagen een bepaalde doelgroep uit de samenleving op Valentijnsdag in het zonnetje, door hen een heerlijke taart aan te bieden.

De afgelopen jaren ging de taart onder andere naar de medewerkers in de zorginstellingen, de docenten van alle basisscholen, vrijwilligers die zich op een bijzondere wijze presenteerden en vorig jaar naar de hulpverleners (brandweer, handhaving en politie).

Dit jaar zijn bij zo'n 90 veehouderijen in de gemeente Schagen op vrijdag 14 februari een taart overhandigd, door een aantal fractie- en bestuursleden. Overal was een positief onthaal en begrip voor de situatie. Maar ook dat we het samen moeten oplossen en dat het tijd kost. Deze actie werd zeer gewaardeerd.

Nederlandse veehouders zijn de meest innovatieve en duurzame ter wereld. Toch wordt het werken door toenemende regelgeving steeds moeilijker gemaakt. De stikstofuitspraak van de Raad van State en de nasleep daarvan is daar het meest recente voorbeeld van.

Hoewel de gemeente Schagen veel doet om de stikstofproblematiek op te lossen, moet een echte oplossing van de landelijke politiek komen. Omdat die lang op zich laat wachten zitten veel veehouders in onzekerheid. Het CDA wil laten weten dat dit gezien wordt. Met een kleine attentie wil het CDA hen een hart onder de riem steken en waardering uitspreken voor het harde werk en de inzet voor onze voedselvoorziening.

Meer berichten