Citroenpendelvlieg op korenbloem
Citroenpendelvlieg op korenbloem ((Foto: Otto de Vries))

Agrariërs werken aan landbouw die natuur versterkt

REGIO - Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden heeft dit jaar met vierentachtig agrariërs maatregelen afgesloten voor het vergroten van de biodiversiteit en het aantrekken van akkervogels. De maatregelen bestaan uit het inzaaien van vogelakkers, wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden. Dat levert deze zomer mooie plaatjes op.

Het werkgebied van ANV Hollands Noorden is gelegen boven de lijn Alkmaar-Hoorn tot Texel. Vogelakkers, waarvan ruim 170 hectare zijn aangelegd, bestaan uit een eiwitrijkgewas zoals klaver of luzerne met daarin stroken graan en kruiden. Deze zijn goed voor de veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart.

De vogelakkers zijn rijk aan insecten, wat gunstig is voor vogels die hun jongen groot moeten brengen. In de winter bieden de stroken met granen en kruiden voedsel voor overwinterende vogels zoals geelgors en graspiepers.

Akker als voedertafel

Een wintervoedselakker is een zeer grote 'voedertafel' bestaande uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd. Hiervan is dit jaar 130 hectare ingezaaid. Deze akkers vormen in de winter een rijke voedselbron en bieden dekking aan akkervogels. In de zomer maken ook tal van insecten gebruik van deze akkers en vogels kunnen er in schuilen.

De ruim 160 kilometer akkerranden hebben tal van functies: beperken van verwaaien van gewasbescherming naar de sloot, aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders (zoals lieveheersbeestjes) en gewasbestuivers (zoals bijen) het dient als voedsel- en schuilmogelijkheden voor akkervogels en als tenslotte geven de randen kleur aan het landschap.

Netwerk

Door een netwerk van akkerranden, wintervoedselakkers en vogelakkers over ons werkgebied uit te spreiden, krijgen insecten en akkervogels meer ruimte om te schuilen, foerageren en voort te planten.

Grote diversiteit

Afgelopen jaren zijn er door onze vrijwilligers zowel in de zomer als in de winter tellingen uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te kijken of de maatregelen effectief en efficiënt zijn. Deze tellingen leverden een grote diversiteit aan soorten op. Er zijn ruim negentig verschillende soorten vogels geteld, waaronder de zeer zeldzame grauwe gors. Ook grote aantallen libellen, vlinders en andere insecten kwamen op de akkerpakketten af.

Bijdrage biodiversiteit

Steeds meer agrariërs zijn bewust bezig met landbouw die de natuur versterkt. Agrariërs die met ons meedoen dragen bij aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit, een gezonde bodem en een afwisselend landschap. En dat hard is nodig om het biodiversiteitsverlies te compenseren/te stoppen.

Meer informatie: www.anvhollandsnoorden.nl.

Meer berichten