Vogels in de winter: leer ze (her)kennen.
Vogels in de winter: leer ze (her)kennen. ((Foto: aangeleverd).)

Vogel het zelf uit

SCHAGEN - Vreemde vogels? Leer ze (her)kennen. Vogelwerkgroep Tringa organiseert een vogelcursus voor iedereen die meer wil weten over welke vogels in de winterperiode actief zijn in Nederland. De najaarscursus start maandag 2 september in de Nieuwe Nes in Schagen.

Zodra het broedseizoen voorbij is trekken veel vogels uit Nederland naar het zuiden, maar uit het hoge noorden komen juist vogels naar Nederland om hier de winter door te brengen. De insecteneters, zoals bijvoorbeeld zwaluwen gaan naar het zuiden. De grutto's vertrekken ook maar er komen rosse grutto's voor terug. Natuurlijk blijven ook veel vogels gewoon in Nederland, bijvoorbeeld merel en koolmees. Alles hangt af van het voedselaanbod.

Cursusdata

Wilt u ook wel eens weten welke vogels in de winterperiode hier zijn, kom dan naar de vogelcursus bij vogelwerkgroep Tringa. Daar leert u in een combinatie van binnen- en buitenactiviteiten de vogels herkennen. Maurice Knijnsberg geeft de cursus. De theorieavonden zijn op zes maandagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen. Op zes maandagavonden worden eenden, ganzen, zwanen, plevieren, roofvogels, lijsters, uilen, steltlopers en snippen behandeld. De andere theorieavonden zijn op maandagavonden 9 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 november. Naast de theorieavonden zijn er ook drie excursies. Een op zondag 22 september naar Koedijk en Geestmerambacht, op zondag 6 oktober naar Abbestede, zondag 10 november naar Vooroever en Kuitje bij Den Helder.

De cursus wordt voor cursisten via internet ondersteund. De kosten zijn 35 euro voor leden, niet-leden betalen 50 euro,-. Dit is inclusief koffie of thee en lesmateriaal. Opgave en informatie bij Trudi Boekel, telefoon 06 22 33 47 11 of per e-mail tboekel@osl.nl.

Meer berichten