Uitspraak Raad van State over plan Kustzone Petten

PETTEN - De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het plan voor strandhuisjes en paviljoens op het nieuwe strand van Petten. De RvS heeft dit plan vernietigd.

"Hier baal ik stevig van," zegt wethouder Beemsterboer. "De ondernemers in Petten hebben het al moeilijk. Veel hadden eerder gerekend op de toeristische impuls van de strandhuisjes en strandpaviljoens. Sommige winkeliers hebben het al niet gehaald en nu duurt het nog weer langer tot Petten een economische boost kan krijgen."

De vernietiging van het bestemmingsplan vanwege de stikstofuitstoot betekent dat een nieuw bestemmingsplan, waar anders met stikstof wordt omgegaan, haalbaar kan zijn. De wethouder is van plan snel een nieuwe bestemmingsplanprocedure te beginnen. "Na het balen van deze situatie rechten we onze rug weer en gaan we gewoon weer aan de slag. We beginnen nu meteen het overleg met Arcadis, die het bestemmingsplan begeleid heeft, om het plan te kunnen aanpassen waar nodig. Ook treden we in overleg met het Waterschap. Een herzien bestemmingsplan dus, met meer nadruk op stikstofneutraal en gasloos bouwen. Niet alleen voor de huisjes, ook voor de paviljoens en ook tijdens de bouwperiode."

De wethouder stelt zich tot doel om dit bestemmingsplan in februari 2020 in de gemeenteraad te behandelen, of dat gaat lukken hangt ook af van wat er uitgezocht moet gaan worden. Als er daarna weer een Raad van State procedure komt zou dat betekenen dat het plan voor het seizoen 2021 definitief is.

De gemeente Schagen liet na het besluit van de gemeenteraad een extra ecologisch onderzoek uitvoeren. Dit is toegestuurd aan de Raad van State, maar dit heeft de RvS nu niet meegenomen. Hierin staat dat juist stikstofgevoelige soorten prima groeien in Petten. Deze en andere mogelijkheden wil de gemeente onderzoeken voor het opstellen van een plan voor strandhuisjes dat geen negatief effect voor de natuurgebieden heeft.

Meer berichten