(Foto: )

Startbijeenkomst Sportakkoord Schagen

  Ingezonden

SCHAGEN - In de gemeente is sinds kort een sportformateur actief. Maandag 8 juli, van 17 tot 20 uur, houdt de sportformateur samen met de gemeente in Slot Schagen een grote bijeenkomst voor sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente. Het doel is tweeledig. Ten eerste: inventariseren welke ideeën er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten. Ten tweede: nagaan welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.

Tijdens de startbijeenkomst presenteert de sportformateur zichzelf en geeft samen met de wethouder uitleg over het sportakkoord. Daarbij worden inspirerende voorbeelden gegeven van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen. Het belangrijkste programmaonderdeel van de bijeenkomst is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die de sportformateur samen met de lokale organisaties en instellingen de komende maanden gaat uitwerken tot een sportakkoord voor Schagen.

Ambities

In het Nationaal Sportakkoord met de titel 'Sport verenigt Nederland' zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Schagen.

De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen.

Sportformateur

De gemeente heeft Jan Janssens bereid gevonden als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord. Jan Janssens (59) woont in Voorschoten. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de sport. Hij is al vele jaren werkzaam op het snijvlak van sportbeleid, -onderzoek en -onderwijs. Hij was onder andere directeur van het Mulier Instituut en lector Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft in tal van vrijwilligersfuncties binnen en buiten de sport relevante ervaring opgedaan.

Onafhankelijk

De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Afspraken vastleggen

Het sportakkoord legt de afspraken vast die daarover kunnen worden gemaakt. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Locatie: Slot Schagen, Slotplein 4, 1741 CA SCHAGEN

Aanmelden en meer informatie: sportformateur@sportakkoord-schagen.nl.

Meer berichten