Omgevingswet Bedrijventerrein Lagedijk Schagen

  Ingezonden

SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen wil meer weten over de Omgevingswet en bedrijventerrein Lagedijk. Maandagavond 16 september praat de raad daarover in de kantine van de gemeentewerf aan de Zijperweg 12. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur begint de beeldvormende vergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Lagedijk is het eerste bedrijventerrein dat een nieuw bestemmingsplan krijgt volgens de nieuwe Omgevingswet. Daarover hebben de ondernemers al gesproken met de gemeente en hun mening gegeven. Bij de beeldvormende vergadering krijgen belangstellenden en de gemeenteraad de laatste informatie.

Programma

Presentatie stand van zaken / plan van aanpak Omgevingswet

Presentatie / uitleg aanwijzing gemeente Schagen als Crisis- en herstelwetgemeente

Korte presentatie hoofdlijnen omgevingsplan Bedrijventerrein Lagedijk

Info concept planregels omgevingsplan Bedrijventerrein Lagedijk vanuit drie stands met de thema's:

Gebiedsindeling

Functie-indeling

Milieuzones

Uiteraard is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan hierover.

De bijeenkomst is beeldvormend, er worden geen besluiten genomen. Het gaat om het krijgen van informatie en leren van elkaar. Alle belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor wel even aanmelden bij griffie@schagen.nl

Meer berichten