(Foto: )

Een weekend boordevol muziek met Dolf Jansen en OG3NE

  Uit

ALKMAAR - Na een zeer succesvolle editie van Zomer in de Mare in park De Rekerhout maakt TAQA Theater De Vest zich op voor de 19e editie van Zomer op het Plein. Vanaf zaterdag 29 juni valt elk weekend op het Canadaplein te genieten van sprankelende shows, straattheateracts en intieme en grote concerten.

De aftrap is zaterdagavond 29 juni voor Dolf Jansen, die samen met Soundbridge een prachtig muzikaal programma brengt. Op zondagmiddag 30 juni zijn er tijdens 'Talentstage' optredens in ensembles van studenten van Conservatorium Haarlem. Het spetterende slotoptreden wordt verzorgd door de zussen van O3GNE. De optredens zijn gratis toegankelijk.

Irish Sounds

Op een zomerse zaterdagavond komt Ierland naar Alkmaar. Cabaretier, schrijver, radiomaker, marathonloper én half-Ier Dolf Jansen schreef de teksten en wordt begeleid door zijn muzikale makkers van Soundbridge. Samen brengen ze een prachtig Engelstalig album vol opgewekte popsongs, smooth jazz en swing. Special guest deze avond is de Ierse singer-songwriter Elly O'Keefe.

Talentstage met O3GNE

O3GNE laat zondagmiddag 30 juni, samen met studenten van Conservatorium Haarlem, het Canadaplein stralen. Zij trappen de eerste Zomer-op-het-plein-zondag af met 'Talentstage'. De conservatoriumstudenten treden in ensembles op. In een eerder stadium hebben de drie succesvolle zingende zussen van OG3NE uit alle studenten van de conservatoriumopleiding hun eigen begeleidingsband geselecteerd. Zij verzorgen een spetterend slotoptreden.

Meer informatie

Zomer op het Plein vindt plaats van 29 juni t/m 11 augustus. Kijk voor het volledige programma van Zomer op het Plein op www.zomerophetplein.nl of haal de gratis flyer op bij o.a. TAQA Theater De Vest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers: voor meer informatie en foto's kunt u contact opnemen met de afdeling marketing van TAQA Theater De Vest, tel. 072- 548 9869.

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

20196persberichtstart19eeditiezomerophetpleinmetdolfjansenenog3ne_8524.docx

PERSBERICHT

Juni 2019

t.a.v. de redactie

Start 19e editie Zomer op het Plein op zaterdag 29 en zondag 30 juni

Een weekend boordevol muziek met Dolf Jansen en OG3NE

Na een zeer succesvolle editie van Zomer in de Mare in park De Rekerhout maakt TAQA Theater De Vest zich op voor de 19e editie van Zomer op het Plein. Vanaf zaterdag 29 juni valt elk weekend op het Canadaplein te genieten van sprankelende shows, straattheateracts en intieme en grote concerten. De aftrap is op zaterdagavond 29 juni voor Dolf Jansen, die samen met Soundbridge een prachtig muzikaal programma brengt. Op zondagmiddag 30 juni zijn er tijdens 'Talentstage' optredens in ensembles van studenten van Conservatorium Haarlem. Het spetterende slotoptreden wordt verzorgd door de zussen van O3GNE. De optredens zijn gratis toegankelijk.

Irish Sounds

Op een zomerse zaterdagavond komt Ierland naar Alkmaar. Cabaretier, schrijver, radiomaker, marathonloper én half-Ier Dolf Jansen schreef de teksten en wordt begeleid door zijn muzikale makkers van Soundbridge. Samen brengen ze een prachtig Engelstalig album vol opgewekte popsongs, smooth jazz en swing. Special guest deze avond is de Ierse singer-songwriter Elly O'Keefe.

Talentstage met O3GNE
Op zondagmiddag 30 juni laat O3GNE samen met de studenten van Conservatorium Haarlem het Canadaplein stralen. Zij trappen de eerste Zomer-op-het-plein-zondag af met 'Talentstage'. De conservatoriumstudenten treden in ensembles op. In een eerder stadium hebben de drie succesvolle zingende zussen van OG3NE uit alle studenten van de conservatoriumopleiding hun eigen begeleidingsband geselecteerd. Samen verzorgen zij een spetterend slotoptreden.

Meer informatie

Zomer op het Plein vindt plaats van 29 juni t/m 11 augustus. Kijk voor het volledige programma van Zomer op het Plein op www.zomerophetplein.nl of haal de gratis flyer op bij o.a. TAQA Theater De Vest.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers: voor meer informatie en foto's kunt u contact opnemen met de afdeling marketing van TAQA Theater De Vest, tel. 072- 548 9869.

Meer berichten