Club Extra geeft kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen.
Club Extra geeft kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen. ((Foto: JOGG))

Club Extra geeft zelfvertrouwen

SCHAGEN - Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben om met plezier en zelfvertrouwen te kunnen bewegen organiseert Team Sportservice Schagen 'Club Extra': Leuke beweeglessen die kinderen en jongeren plezier brengen in het bewegen.

De gymles is niet voor alle kinderen even leuk. Soms is er een beweegachterstand ontstaan waardoor het zelfvertrouwen daalt. Een kind heeft bijvoorbeeld een sociaalemotionele of motorische achterstand. Dan kan het gebeuren dat kinderen en jongeren problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes. Kinderen verliezen hun plezier in bewegen. Dat is jammer, want juist bewegen kan ze zoveel brengen in hun lichamelijke maar ook psychische gezondheid. Club Extra kan deze kinderen helpen om weer met plezier te gaan bewegen.

Met Club Extra wordt gekeken naar de motoriek, het gedrag en een gezonde leefstijl. Allemaal met als doel om weer met een prettig gevoel te kunnen meedoen aan de gymles, het buitenspelen of andere beweegactiviteiten. Kinderen en jongeren doen veel succeservaringen op, maken nieuwe vriendjes en groeien in hun ontwikkeling. Daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen!

Er wordt gewerkt in kleine groepjes zodat alle deelnemers zoveel mogelijk aandacht kunnen krijgen. Club extra start dinsdag 14 mei en duurt tot dinsdag 25 juni. In totaal gaat het om zeven lessen. Het is bedoeld voor twee leeftijdscategorieën: Van 15.00 tot 16.00 uur voor 6 tot 12-jarigen en van 16.00 tot 17.00 uur voor 12 tot 16-jarigen. De locatie is (onder voorbehoud) Gymzaal Van Goghlaan in Schagen.

De kosten zijn € 12,50 voor zeven lessen. Heb je een Meedoenpas? Dan mag je gratis meedoen! Meer informatie en aanmelden kan door een mail te sturen naar schagen@teamsportservice.nl. Bellen kan ook naar Anouschka Terpstra van Team Sportservice Schagen, tel. 0224 - 214774, of aterpstra@teamsportservice.nl.

Meer berichten