Robert Sleutel van Raven uit Middenmeer legt de werking van de RCM-aansturingsbox uit waarbij per werkgang tot vijf verschillende apparaten kunnen worden aangestuurd.
Robert Sleutel van Raven uit Middenmeer legt de werking van de RCM-aansturingsbox uit waarbij per werkgang tot vijf verschillende apparaten kunnen worden aangestuurd. ((Foto: aangeleverd))

NPPL wil toepassing precisielandbouw stimuleren

SLOOTDORP - Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) dat vorig jaar ook in deze regio is gestart, heeft als doel om toepassingen versneld in praktijk te brengen. Plaatspecifiek werken kan in de agrarische sector leiden tot besparingen en hogere opbrengsten. Akkerbouwer Bart van Loon uit Slootdorp is een van de deelnemers en deelde tijdens NPPL on Tour zijn ervaringen.

Bij precisielandlandbouw worden teeltmaatregelen afgestemd op de gemeten variatie in grond en gewassen. Dit moet leiden tot een beter bedrijfsresultaat rekening houdend met uitdagingen, zoals optimaliseren van voedselproductie en reductie van milieubelasting. Na vele jaren onderzoek en technologische innovaties is veel mogelijk. Er zijn diverse type sensoren, drones en satellieten om de variaties te meten. De digitale data kunnen worden omgezet in bodem- en/of zonekaarten en, gekoppeld aan adviesdoseringen, in taakkaarten. Vervolgens moet de plaatsspecifieke toediening nog worden aangestuurd en mechanisch uitgevoerd.

Variatie in bodem

Volgens Van Loon is er in de Wieringermeer voldoende variatie in de bodem, gekeken naar gehaltes lutum, organische stof en pH, om rendement uit het systeem te halen. Hij stemde er het gebruik van bodemherbiciden, compost, de aaltjesbestrijding en zelfs de zaai-afstand erop af. Hoewel besparingen makkelijk zijn door te rekenen en ook worden gerealiseerd, zijn cijfers over meeropbrengsten nog niet boven tafel. Andere omstandigheden, met name weersinvloeden, zijn van te grote invloed geweest.

Gammastralen

Van Loon koos voor het verzamelen van gegevens voor de Soilscan van Loonstra & Van der Weide. Deze werkt met passieve gammastralen. Meetgegevens worden opgeslagen met GPS-coördinaten. Bij een uitgebreide scan die nutriënten meet, worden bodemmonsters genomen. Op de open dag bij Van Loon was ook leverancier Vantage Agrometius aanwezig met de Veris MSP3 scan. Een vergelijkend onderzoek naar de betrouwbaarheid van diverse scanners wordt momenteel uitgevoerd door de Wageningse Universiteit.

Struikelblok

Het grootste struikelblok en de reden dat praktijktoepassingen achterblijven, is het 'high tech'-gehalte. Van Loon: "Met al die gegevens en adviezen zou het een 'plug en go' verhaal moeten zijn, maar zover is het nog niet. Dan sta je 3 uur te bellen om de apparatuur gaande te krijgen en ligt het werk weer stil.'' In het eerste jaar heeft hij veel geleerd. Interessant is volgens Van Loon de aanschaf van de RCM-aansturingsbox van Raven. "Met één taakkaart kan ik één machine/apparaat aansturen. Bijvoorbeeld bij het grondbewerking voor de witlofteelt. Maar ik kan ook tijdens wortels zaaien met drie taakkaarten werken en tegelijk variabel zaaien, variabel vloeibare stikstof in de rij brengen en granulaat strooien.'' Het moge duidelijk zijn dat de kaarten contact maken met het GPS systeem, in dit geval een Trimble terminal.

Robert Sleutel van Raven confronteerde de initiatiefnemers van het project met het feit dat veel telers te goeder trouw investeren in complexe technologische apparatuur en teleurgesteld raken als de inzetbaarheid achteraf beperkt is.

NPPL on tour

Aan NPPL on tour deden vorig jaar behalve van Loon vijf andere akkerbouwers mee. Dit jaar zijn er vier bijgekomen evenals drie bollenkwekers en drie veehouders. In de bollensector wordt schoorvoetend een begin gemaakt met precisielandbouw. Volgens Rob van Zanten van Vantage gaat her hierbij om het bekalken van de grond op basis van data van de bodemscan. In zijn stand was verder belangstelling voor GeoYield opbrengstregistratie en de Greenseeker die de fotosynthetische activiteit van het gewas meet om plaatsspecifiek te kunnen bijmesten.

Meer berichten