Sportverenigingen en privacywetgeving

  Nieuws
(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

ANNA PAULOWNA - De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt vrijdag 25 mei van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. De verenigingen uit Hollands Kroon moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.
De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.
De gemeente Hollands Kroon vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice Schagen organiseert de gemeente daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. Het creëren van bewustwording is nodig, want nog maar weinig verenigingen zijn actief bezig met implementatie van de AVG. Het is dan ook een complex vraagstuk voor een vrijwilligersorganisatie.
Binnenkort wordt een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde tool gelanceerd, waarmee sportverenigingen aan de slag kunnen. Met dit online programma kunnen zij eenvoudig en op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging. Gemeente Hollands Kroon: “Een goede begeleiding van onze verenigingen is wat ons betreft erg belangrijk om dit proces goed te kunnen doorlopen. Het alleen informeren, volstaat in onze ogen niet. Daarom bieden wij de verenigingen een aanpak aan, die stimuleert dat zij daadwerkelijk tot actie over gaan.”
Team Sportservice Schagen organiseert dinsdag 3 april en dinsdag 15 mei bij voetbalvereniging DWOW in Wieringerwerf een praktische cursus van twee avonden, waarbij de deelnemende sportverenigingen door een AVG-expert begeleid worden. Neem een laptop of iPad mee want deelnemers gaan direct aan de slag. Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de cursus via de website van Team Sportservice Schagen: https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/avg/ . Meer informatie? Neem dan contact op met Kick de Groot van Team Sportservice Schagen: kdegroot@teamsportservice.nl, 0224 – 214774.

Meer berichten