Mystery Movie ten bate van Hospisce Schagen

  Nieuws

SCHAGEN - De ‘Vrienden van Hospice Schagen’ organiseert dinsdag 17 april een Mystery Movie avond in Cine Magnus. De opbrengt komt geheel ten goede aan Hospice Schagen.
Hospice Schagen is een non-profit organisatie en dat betekent dat zij werken zonder winstoogmerk. Het Hospice is afhankelijk van giften en schenkingen en de goodwill van de samenleving (bedrijven en sponsoring). Ook zijn ze bijzonder blij met de giften die nabestaanden van overleden gasten aan hen overmaken. Zij doen dit als blijk van tevredenheid over de manier waarop Hospice Schagen hen heeft bijgestaan in de moeilijke periode van afscheid nemen van hun dierbare.
Met de Mystery Movie avond biedt zij een gezellige en verzorgde filmavond aan van 19.00 tot 23.00 uur. Om deze avond mogelijk te maken zijn zij op zoek naar bedrijven die een sponsorpakket bij hen willen bestellen en/of een bijdrage kunnen leveren om deze avond leuk aan te kleden. De Mystery Movie is een mooie gelegenheid voor de sponsor zelf, maar men kan toegangskaarten ook schenken aan relaties of medewerkers. Particulier en in interesse om deze geheel verzorgde avond bij te wonen en daarmee Hospice Schagen ondersteunen? Dan kost een stoel € 35,-. Neem voor meer informatie vragen contact op met Ellen Zwaan, tel. 06-53292848. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 13 april via: e.zwaan@zwaanschouten.nl .

Meer berichten