Reddingsbrigade Petten en KNRM samen op één locatie

  Nieuws
De leden van Reddingsbrigade Petten en het KNRM station gaan voor een gezamenlijke huisvesting in Petten. (Foto: gemeente Schagen)
De leden van Reddingsbrigade Petten en het KNRM station gaan voor een gezamenlijke huisvesting in Petten. (Foto: gemeente Schagen) (rodi.nl)

PETTEN - Reddingsbrigade Petten en het KNRM station in Petten hebben een intentieverklaring getekend voor gezamenlijke huisvesting. Beide zijn aan nieuwbouw toe voor betere opslag- en trainingsruimte. Zij besparen kosten als zij hun huisvesting delen. Ook kunnen zij intensiever samenwerken en daardoor de hulpverlening op elkaar afstemmen. Dinsdag 31 juli tekenden zij de verklaring in Petten.


De post van de reddingsbrigade op het strand van Petten blijft daar. Zij kunnen niet van achter de duinenrij badgasten in de gaten houden. Dus dat deel betreft deze intentie niet. Ook de uitruk van boten van de KNRM voor reddingen op zee blijft bij de KNRM en verandert niet. Het gaat om gezamenlijke huisvesting voor de les- en trainingsruimte en opslag. Het zijn en blijven twee verschillende instanties, die elkaar nu ontmoeten op hun raakvlakken.
Er zijn in de gemeente Schagen drie reddingsbrigades: in Petten, Sint Maartenszee en Callantsoog. Er zijn twee KNRM-stations, in Callantsoog en Petten. In Petten is de laatste jaren heel wat veranderd. De dijk ligt nu onder strand en duinen, in het kader van de kustversterking. Gevolg is dat het bewakingsgebied voor reddingsbrigade Petten is vergroot en meer materieel nodig is. Om dat allemaal op te slaan en de vrijwilligers les te geven, heeft de reddingsbrigade ruimte nodig. Ook het KNRM reddingsstation in Petten is aan vernieuwing toe. Gezamenlijke nieuwbouw is voor beide de oplossing.
Het ideaalbeeld is dat beide partijen in de toekomst ook meer gaan samenwerken. Omdat de reddingsbrigade ook helpt in de kust-hulpverlening, is hier een raakvlak met de KNRM. De inzet van mensen, hun opleiding en training is voor beide organisaties noodzakelijk. Dan gaat het over zaken als nautische kennis, juist gebruik van materiaal en EHBO. Intensieve samenwerking is positief voor de keten van hulpverlening op zee, strand en het gebied van Petten. Gemeente Schagen en de KNRM in IJmuiden zien de kracht van samenwerking.
De intentieverklaring bevat drie uitgangspunten. Afstemming van het operationeel optreden (SAR op zee en strandbewaking). Gezamenlijke huisvesting met gemeenschappelijke benutting van instructieruimten en opslag. En gezamenlijk onderzoeken op welke terreinen nauwer kan worden samengewerkt. Er is ruimte voor nieuwbouw naast de botenloods van de KNRM in Petten. Alle betrokkenen streven er naar om het plan binnen een jaar uit te werken.

Meer berichten