Weesfietsen verdwenen van station

  Nieuws

SCHAGEN - De overlast van zogenaamde ‘weesfietsen’ rond het NS station in Schagen is aangepakt. Ruim tachtig fietsen zijn inmiddels weggehaald en opgeslagen bij werkleerbedrijf de Factorie aan de Zijperweg. Eigenaren kunnen zich nog tot donderdag 1 november melden bij de Factorie Daarna worden de fietsen opgeknapt voor een nieuwe eigenaar, of gesloopt als de weesfiets niet meer te redden is.
De aanpak van overlast door weesfietsen bij het NS station is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Schagen en Stichting Wonen Plus Welzijn (Wpw). Het project is er gekomen na een motie van de SP. Deze bevatte de vraag om een betaalde fietsenstalling bij het station Schagen, met inzet van mensen uit het uitkeringenbestand.
Wpw zet bij dit project haar Factorie in, een werkleerplaats voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die van een uitkering leven en moeilijk aan een baan komen, doen in de Factorie werkervaring op, of vinden er een zinvolle dagbesteding en leggen er contact met andere mensen.
De verwijderde fietsen kunnen worden teruggehaald bij werkleerbedrijf De Factorie aan Zijperweg 14 in Schagen. Meer informatie over de weesfietsen en het samenwerkingsverband is te vinden op www.schagen.nl/weesfietsen.

Meer berichten