Vesper

  Nieuws

WARMENHUIZEN - In het koorgedeelte van de Oude Ursulakerk wordt zondag 14 oktober om 19.30 uur een gezongen en gesproken avondgebed gehouden aan Dorpsstraat 93 in Warmenhuizen. De cantorij zingt onder andere het Locus Iste van Anton Bruckner. Door allen worden enkele liederen uit het liedboek van de kerken gezongen. Voorts zijn er weer Bijbellezingen, voorbeden en een meditatief moment. De lector is Helwich Meijer, op het kleine en grote orgel schittert Ralf Nagelkerke en dirigente is Connie Kriek.

Meer berichten