Permanente verlichting N241

  Nieuws
De provinciale weg N241 tussen Schagen en het Verlaat krijgt permanente verlichting. (Foto: Provincie Noord-Holland)
De provinciale weg N241 tussen Schagen en het Verlaat krijgt permanente verlichting. (Foto: Provincie Noord-Holland) (rodi.nl)

SCHAGEN - De provincie Noord-Holland vervangt de tijdelijke verlichting langs de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat door permanente lantaarnpalen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 16 november. De Priggeweg (parallelweg) wordt gedeeltelijk afgesloten. De hoofdrijbaan van de N241 en het fietspad blijven bereikbaar.
Maandag 15 en dinsdag 16 oktober is de Priggeweg (parallelweg) tussen de Snevert en Zuiderweg afgesloten van 7.00 tot 16.00 uur. Het auto- en landbouwverkeer kan via de Provincialeweg (N241) rijden. (Brom)fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant.
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 november is de Priggeweg (parallelweg) tussen de Cornelis Blaauboerlaan en Kanaalweg (N248) afgesloten van 7.00 tot 16.00 uur. Het auto- en landbouwverkeer kan via de Provincialeweg (N241) rijden. (Brom)fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant.
Sinds december 2017 is de vernieuwde Provincialeweg (N241) in gebruik. Door de lange levertijd van de lantaarnpalen is tijdelijke verlichting aangebracht. Deze worden nu vervangen. Behalve de lantaarnpaal bij fietssluis De Weel. Deze komt op zijn vroegst in december. De verlichting langs het fietspad ter hoogte van de Havenstraat brandt tegen die tijd ook. De netbeheerder moet de verlichting daar nog aansluiten. Deze werkzaamheden staan aan het eind van het jaar gepland.
De werkzaamheden aan de verlichting zijn de laatste restwerkzaamheden en dan zou het project afgerond zijn. Echter is gebleken dat het verkeer te hard rijdt over de parallelweg en fietsstraat en dat niet alleen bestemmingsverkeer er gebruik van maakt. Daarom evalueert de provincie samen met betrokken partijen zoals politie en gemeenten de inrichting van de weg. Eind dit jaar wordt de evaluatie afgerond. De maatregelen die daaruit voortkomen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.

Meer berichten