Subsidie voor opknappen bedrijven verlengd

  Nieuws

SCHAGEN - De provincie heeft de subsidie voor het project 'Beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfonds Schagen' verlengd tot 31 december 2019. Dit project houdt in dat, als een ondernemer op bedrijventerrein Lagedijk of Witte Paal zijn pand wil opknappen, hier geld beschikbaar voor is.
Eigenaren van bedrijven op genoemde bedrijventerreinen kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen dienen te voldoen aan het aanvraagreglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland/Schagen. Meer informatie hierover is te vinden op www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl
De provincie steunt ingrepen die de beeldkwaliteit van verouderde bedrijventerreinen en bedrijfspanden ten goede komen. De gemeente zet zich hier ook voor in, mede als dit de verduurzaming van de bedrijfspanden ten goede komt. De gemeente wil daarom de beschikbare financiële bijdragen aan vastgoedeigenaren onder de aandacht brengen. De maatregelen om de beeldkwaliteit te verhogen zijn daarbij besproken met de Ondernemers Federatie Schagen en worden door hun ondersteund. Dit reglement is door het college goedgekeurd en is te vinden op www.schagen.nl

Meer berichten