Buurtbemiddelaars gezocht

REGIO - Stichting Netwerk is in mei 2019 gestart met een buurtbemiddelingsproject in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). Er zijn momenteel vijf bemiddelaars getraind en inzetbaar. Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die ingezet wordt bij lichte vormen van woonoverlast. Vrijwillige bemiddelaars worden in koppels ingezet bij buren die overlast van elkaar ervaren en het onderling contact willen herstellen. De bemiddelaars helpen de buren bij het zoeken naar gezamenlijke belangen en bij het maken van afspraken. Doel is om er voor te zorgen dat de overlast niet escaleert en de onderlinge communicatie wordt hersteld. De bemiddelaars die al enige jaren in Hoorn actief zijn vinden hun werk inspirerend, boeiend en zeer leerzaam. Voor Buurtbemiddeling in de SED-gemeenten is Stichting Netwerk op zoek naar vrijwilligers die na het volgen van een basistraining ingezet kunnen worden als buurtbemiddelaar. Er zijn geen speciale opleidingseisen. Mensen die belangstelling hebben, beschikken over goede sociale vaardigheden, luisteren onbevooroordeeld naar anderen en kunnen onpartijdig in een conflict blijven. De tijdsinvestering voor dit project is wisselend maar altijd in overleg met de bemiddelaars. Nieuwe bemiddelaars krijgen een basistraining van zes dagdelen. De dagdelen zijn op: donderdag 5 en vrijdag 6 september van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 8 november van 13.30 tot 21.30 uur. Belangstelling? Neem contact op met een van de coördinatoren van Buurtbemiddeling SED via Stichting Netwerk, centraal bureau 0229- 212587. Of via e-mail: buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl.

Meer berichten