Partijen die het sportakkoord tot stand gaan brengen.
Partijen die het sportakkoord tot stand gaan brengen. ((Foto: aangeleverd))

Maatschappelijk sportakkoord Stede Broec

STEDE BROEC - Donderdag 28 november zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec. Er waren verrassend veel deelnemers aanwezig. Meer dan zestig betrokkenen, vertegenwoordigers van sportaanbieders en diverse maatschappelijke organisaties, kwamen bijeen om elkaar te spreken.

Het aantal deelnemers en de grote diversiteit verbaasde iedereen. Er werden nieuwe contacten aangeknoopt, vragenlijsten ingevuld en tafelgesprekken gevoerd. Tijdens de avond die werd gehouden in Dorpshuis De Stek in Grootebroek ontstond energie om er gezamenlijk voor te zorgen dat in maart het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec gepresenteerd kan worden. Bij dit akkoord staan zes ambities die vorig jaar de basis vormden voor het Nationaal Sportakkoord centraal.

Komende maanden

De afhankelijk procesbegeleider, sportformateur Ted van der Bruggen, benadrukt het bijzondere karakter van het op gang gekomen proces: "Dit is burgerparticipatie in optima forma. De betrokken partijen bedenken projecten waarmee zij hun ambities een extra impuls kunnen geven. Vaak zullen bij die projecten meerdere partijen in Stede Broec, vaak voor het eerst, samenwerken."

Inspiratie

Gezamenlijk dienen zij een tijdsplan en een financiële onderbouwing aan ieder project te verbinden. Van der Bruggen: "Het bijzondere is dat de betrokkenen in grote mate zelf, en dus niet de gemeente of een andere organisatie, bepalen welke projecten in de komende twee jaar uitgevoerd zullen worden. Nadat dit akkoord in maart door een lokale coalitie is ondertekend, zullen in 2020 en 2021 de participanten ondersteund worden door een uitvoeringssubsidie van het ministerie van VWS. Bovendien biedt NOC*NSF hulp door een groot aantal cursussen, workshops en inspiratiebijeenkomsten in dit kader aan te bieden aan alle sportaanbieders."

Sportakkoord

De komende maanden voert de sportformateur gesprekken met veel organisaties in Stede Broec. In februari verwacht hij het lokale sportakkoord te formeren. Op 19 maart zal het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec gepresenteerd worden. Er wordt tot en met april 2020 een nieuwsbrief uitgebracht over de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec. Voor meer informatie en voor het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan een e-mail gestuurd worden naar sportformateurstedebroec@gmail.com.

Meer berichten