Wethouder Samir Bashara las onlangs voor in de bibliotheek in de Huesmolen aan leerlingen van basisschool Het Kompas in Hoorn.
Wethouder Samir Bashara las onlangs voor in de bibliotheek in de Huesmolen aan leerlingen van basisschool Het Kompas in Hoorn. (Foto: aangeleverd)

Samenvoorlezen helpt kinderen met taalachterstand

REGIO - De Nationale Voorleesdagen zijn nét voorbij, maar voorlezen voor kinderen blijft natuurlijk het hele jaar door ontzettend belangrijk. Lekker knus in bed of gezellig op de bank genieten van mooie verhalen. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, want voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Vrijwilligerspunt heeft op dit moment extra aandacht voor het project 'Samenvoorlezen'. "In dit project lezen vrijwilligers twintig weken lang een uur per week voor aan kinderen tussen de twee en twaalf jaar met een taalachterstand", legt Anouschka Timm van Vrijwilligerspunt uit. 

Door het voorlezen, wat thuis bij het gezin gebeurt, leren ouders en kinderen hoe leuk lezen is en leren ze spelenderwijs meer over taal. "Dit kunnen Nederlandse kinderen zijn, maar ook anderstaligen", vertelt Anouschka verder. "De gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, maar ook via scholen, logopediepraktijken en peuterspeelzalen komen aanmeldingen bij ons binnen."

Voorlezers gezocht
Voor het project Samenvoorlezen is Vrijwilligerspunt op zoek naar mensen die bij de gezinnen - die in heel West-Friesland wonen - thuis willen voorlezen. "Sommige van onze voorlezers doen het al negen jaar. Dat geeft toch wel aan hoe leuk het is! Er zitten veel opa's en oma's en oud-leerkrachten bij. De reacties van de voorlezers zijn ontzettend positief. Zij leren op deze manier veel van andere culturen, omdat ze bij de gezinnen thuis komen. Ze komen in contact met mensen die ze anders niet zo snel ontmoet hadden en bouwen vaak een band met hen op. Verder is het handig als de voorlezer een beetje geduld heeft en het leuk vindt om met kinderen om te gaan." De ouders van het kind worden ook bij het voorlezen betrokken. "Zij leren ervan en zien bovendien hoe leuk het voor hun kinderen is om meer te lezen. Het is natuurlijk de bedoeling dat zij het uiteindelijk van de vrijwilliger overnemen en hun kind zélf gaan voorlezen. De voorlezer kan dus echt zorgen voor meer leesplezier in het gezin."

Vooruitgang
De voorlezer krijgt van Vrijwilligerspunt een abonnement van de bibliotheek. "Hij of zij kan daar geschikte boeken uitkiezen, maar het is ook heel leuk om het kind mee te nemen naar de bieb", benadrukt Anouschka. In die twintig weken kun je als voorlezer veel bereiken, heeft Anouschka ondertussen gemerkt. "Het kind heeft één-op-één-contact met de voorlezer en krijgt daardoor extra veel aandacht. Tijdens het lezen pikken ze allerlei nieuwe woorden op. Tussentijds houden we met de voorlezer altijd een evaluatie. Ook hebben we contact met de school van het kind en vragen dan bijvoorbeeld of de leerkracht verbetering ziet. De uitkomst geven wij natuurlijk door aan de desbetreffende voorlezer. Vaak ziet de voorlezer zelf ook dat het kind vooruit gaat. Dat maakt dit vrijwilligerswerk zo mooi."

Interesse om voor te lezen aan kinderen met een taalachterstand? Bel dan met Anouschka via 0229-216499 of 06-29372613. Mailen kan ook: voorlezen@vrijwilligerspunt.com. Voorlezers kunnen een training 'Interactief Voorlezen' volgen, die verzorgd wordt door Bibliotheek Hoorn en de Westfriese Bibliotheken. Wie een gezin met een taalachterstand kent en de hulp van een voorlezer goed kan gebruiken, kan natuurlijk ook contact opnemen met Anouschka.

Meer berichten