Het wapen van de gemeente Uitgeest.
Het wapen van de gemeente Uitgeest. ((Foto: Aangeleverd))

Werkzaamheden M. Stokelaan vertraagd

UITGEEST - De werkzaamheden in de Melis Stokelaan in Uitgeest duren langer. In plaats van 29 november is de herinrichting van de Melis Stokelaan nu af op 28 februari 2020. De vertraging is ontstaan door het aantreffen van een onvoorziene bodemverontreiniging, die geen gevaar oplevert voor de gezondheid.

Door opruimen bodemvervuiling

In de Melis Stokelaan is tijdens het afgraven van grond in het midden van de weg ter hoogte van de Jumbo op ongeveer 1 meter diepte een bodemverontreiniging aangetroffen. Bij eerdere metingen en onderzoek is deze vervuiling niet naar voren gekomen. Het gaat om teerachtige stoffen die waarschijnlijk werden gebruikt als funderingslaag van een oude rijweg: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Het gebruik van dit soort materialen was toen gebruikelijk, omdat men niet beter wist. De vervuilde grond wordt afgraven, afgevoerd en vervangen door schone grond. De verontreiniging ligt al jarenlang afgedekt met grond in de bodem en vormt op zichzelf geen gevaar. Door het aanleggen van het nieuwe riool moeten wij de grond afgraven en daarmee ook de aangetroffen verontreiniging zorgvuldig verwijderen (saneren). Dit gaat volgens specifieke regels en wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. De medewerkers die de vervuilde grond afgraven en afvoeren dragen speciale pakken. Omdat zij tijdens hun werk dagelijks in aanraking komen met dit soort stoffen, is het voor hen van belang om zich goed te beschermen. Voor inwoners zijn extra maatregelen tijdens het afgraven en afvoeren niet nodig. Tijdens de sanering is het werkterrein afgesloten met hekken en staan er waarschuwingsborden. Ook wordt het terrein nat gehouden om stofvorming te voorkomen. Het saneringswerk start over enige weken, waarschijnlijk eind oktober, en duurt twee weken. In de tussenliggende periode wordt de sanering voorbereid. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Melis Stokelaan worden 28 februari afgerond.

Meer berichten