Jong en oud hebben meegedacht aan het opnieuw inrichten van Koogpark.
Jong en oud hebben meegedacht aan het opnieuw inrichten van Koogpark. ((Foto: Aangeleverd))

Sporten, bewegen en ontmoeten in Koogpark

UITGEEST - Wethouder Cecilia van Weel-Niesten van de gemeente Uitgeest opent op woensdag 16 oktober samen met de jonge meedenkers Bo en Nikki om 15.30 uur het opnieuw ingerichte Koogpark. Jong en oud hebben meegedacht; buurtbewoners, werkgroep 'De Koog van de Toekomst' en de gemeente hebben in goede samenwerking een totaalplan gemaakt. Het plan maakt lekker sporten, bewegen, ontmoeten en buiten zijn mogelijk op één locatie. Bonus: de speeltoestellen zijn duurzaam, en gemaakt van natuurlijke materialen. U bent van harte welkom om bij de opening van het Koogpark aanwezig te zijn.

Koogpark zit vlak bij de kabelbaan in Uitgeest. Er zal een welkomstwoordje door de wethouder gehouden worden. Vervolgens doet Bo en Nikki de opening, waarna er een drankje en wat lekkers worden uitgedeeld aan de aanwezigen. Er zal onder meer een heuse poffertjeskraam staan.

Werkgroep De Koog van de Toekomst zette de grote lijnen uit voor het spelen in wijk De Koog. Zij gaven als belangrijkste aandachtspunten mee: natuurspelen, speelplekken voor verschillende doelgroepen, ontmoeten en bewegen. Daarnaast is een groepje buurtkinderen opgestaan. De vertegenwoordigers Bo en Nikki hebben de plannen van dit groepje samen met de wethouder besproken. Ook een groep basketballers heeft zich voor het nieuwe basketbalveld ingezet.

Met al deze ideeën en wensen op zak is de gemeente aan de slag gegaan en is een voorlopig ontwerp gemaakt. Tijdens een informatiebijeenkomst gehouden op het basketbalveld in het Koogpark, kon iedereen dit ontwerp inzien. De ontvangen reacties en suggesties van buurtbewoners, ouders en kinderen zijn uiteindelijk verwerkt in het definitieve ontwerp dat er nu ligt, zie: www.uitgeest.nl/dekoogspelen. In het ontwerp van het Koogpark is er plaats voor alle doelgroepen. Zo is er links een sportdeel, in het midden zijn er toestellen voor jonge kinderen en in het rechterdeel komen toestellen voor de oudere jeugd.

Naast het spelen is ook de wateroverlast in het Koogpark aangepakt. Er is een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem aangelegd. Hierbij wordt vuilwater naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. De afwatering is nu beter geregeld, de grond verbeterd en inmiddels ligt er weer een mooie grasmat waarop gevoetbald kan worden. Deze werkzaamheden zijn al begin dit jaar uitgevoerd.

Ook bewoners hebben hun steentje bijgedragen. Veel huisaansluitingen voor hemelwaterafvoer (regenpijp aan de voorkant van de woning) zijn afgekoppeld. Het regenwater loopt nu via een aparte regenwaterbuis naar de sloten rondom de Koog. Zo wordt het rioolsysteem voor vuilwater minder belast.

Meer berichten