(Foto: Aangeleverd)

Fusie Rode Kruis Uitgeest en IJmond

IJMOND - De Rode Kruis afdeling Uitgeest en IJmond gaan verder als één afdeling. De afdeling in Uitgeest heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met vele sociale activiteiten. Deze activiteiten passen niet meer in het beleid van het landelijke Rode Kruis. Per 1 januari 2020 zet het Rode Kruis in op hulpverlening en het voorbereiden van mensen op een noodsituatie. ''Om de nieuwe activiteiten een plaats te geven in ons dorp hebben wij als bestuur besloten samen te gaan met de afdeling IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk)'', aldus de voorzitter van Uitgeest, Marry Zwaan.
De afdeling IJmond heeft meer dan 60 vrijwilligers en verleent incidenteel al hulpverlening bij evenementen in Uitgeest en dat wordt verder uitgebreid. Er komen ook nieuwe activiteiten bij zoals EHBO op scholen en Rode Kruis aan Huis. Hierbij geven goed opgeleide vrijwilligers voorlichting over de veiligheid in- en om het huis. Veel van de sociale activiteiten die de afdeling Uitgeest had, zijn onder gebracht bij andere instellingen. 'Helaas hebben we afscheid genomen van vele vrijwilligers, die zich jarenlang hebben ingezet. Tijdens een gezellige boottocht heeft het bestuur hen bedankt voor het goede werk dat zij hebben verricht', aldus de voorzitter. Marry Zwaan en Bep Nelis gaan deel uitmaken van het bestuur van de afdeling IJmond, zodat de lokale inbedding geborgd blijft. Zo blijven zij een bijdrage leveren aan het uitrollen van de nieuwe activiteiten in Uitgeest. ''We gaan in Uitgeest op zoek naar vrijwilligers voor de diverse activiteiten van het Rode Kruis. De jaarlijkse collecte blijft bestaan en de opbrengst wordt zoals altijd besteed aan een lokaal doel.'' Meer informatie over Rode Kruis IJmond staat op www.rodekruis.nl/ijmond.

Meer berichten