Uitgeest stelt uitgangspunten naar aardgasvrij wonen vast

UITGEEST - In 2050 is Nederland aardgasvrij; de rijksoverheid heeft besloten dat de energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we duurzamer gaan wonen en leven. Hoe de gemeente Uitgeest de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kan maken, staat in de Transitie Visie Warmte. Dit document beschrijft in welke wijken in Uitgeest kansen liggen om van het aardgas te gaan. Na het college heeft ook de raad de uitgangspunten die in de Transitie Visie Warmte staan vastgesteld. Een adviesbureau heeft op verzoek van de gemeente een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden voor duurzame energiebronnen. Deze verkenning heeft de gemeente samen met Omgevingsdienst IJmond, vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersplatforms, DUEC, Kennemer Wonen, Stedin, Liander en het Hoogheemraadschap uitgewerkt. Het resultaat is een kaart die meer inzicht geeft in wat de overgang naar een aardgasvrij Uitgeest betekent en voor welke wijken dit als eerste kan gaan plaatsvinden. De Transitie Visie Warmte geeft verder uitgangspunten voor de uitwerking van plannen op wijkniveau. Die plannen worden samen met de inwoners van de wijken en de samenwerkingspartners, het komende jaar gemaakt. Hierin worden de echte keuzes voor de toekomstige warmtevoorziening in een buurt gemaakt. Haalbaar en betaalbaar overstappen op duurzame bronnen kan alleen wanneer we ons samen sterk maken voor een duurzame toekomst.

Meer berichten