Bewoners van de Broekpolder willen daarentegen niets weten van de A8-A9.
Bewoners van de Broekpolder willen daarentegen niets weten van de A8-A9. ((Foto: ))

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9

BEVERWIJK/HEEMSKERK/UITGEEST - Het college van Uitgeest legt de samenwerkingsovereenkomst voor de Verbinding A8 - A9 met een positief advies voor aan de raad. Begin 2014 hebben diverse partijen, onder wie de gemeente Uitgeest, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de realisatie van een verbinding tussen de A8 en de A9 mogelijk te maken. Hierdoor wordt de overlast voor de inwoners van Krommenie beperkt en de doorstroming bevorderd.

De partijen zijn nog steeds van mening dat een verbinding tussen de A8 en de A9 noodzakelijk is en willen de overeenkomst verlengen. In de tussentijd is echter een aantal zaken gewijzigd. Belangrijk daarbij is dat de Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant hebben vastgesteld (het zogenaamde Golfbaanalternatief) en is afgesproken om extra maatregelen te treffen om de verbinding goed in te passen in het UNESCO-gebied 'Stelling van Amsterdam'. Daarom is een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de zogenaamde WOK II. Een aantal partijen ondertekent deze nog dit jaar.

Het college van Uitgeest is voornemens de overeenkomst ook te ondertekenen maar wil deze eerst voorleggen aan de raad. Dat gebeurt op 30 januari 2020. Als Uitgeest de overeenkomst ondertekent, blijft ze direct betrokken bij de planvorming.

Bij de realisatie van de verbinding is het noodzakelijk dat de huidige twee verzorgingsplaatsen (inclusief met tankstations) langs de A9 bij Heemskerk worden verplaatst. Daarvoor komen enkele locaties op grondgebied van Uitgeest in aanmerking. De gemeenteraad van Uitgeest heeft aangegeven dit onacceptabel te vinden. De gemeente zal dit belang verdedigen bij de verdere planvorming.

Meer berichten