Jonge vrijwilligers aan het werk in de speeltuin
Jonge vrijwilligers aan het werk in de speeltuin ((Foto: Pep))

Voorjaarswerkdag in de speeltuin

MARKEN - Het speelseizoen kan weer beginnen na de voorjaarswerkdag. De weersomstandigheden waren voortreffelijk en het bestuur van Stichting Speeltuin Marken en vele enthousiaste vrijwilligers staken in de speeltuin de handen uit de mouwen.

Zij voerden onder andere de volgende werkzaamheden uit: de valveilige ondergronden zijn aangeharkt, de paden schoongeveegd, de muziekbox geplaatst en alle speeltoestellen kregen een onderhoudsbeurt.

Tijdens de wintermaanden heeft het bestuur van de Stichting Speeltuin Marken over een meerjarenplan nagedacht. De ideeën zijn op papier gezet en worden de komende tijd uitgewerkt. Het aanwezige groen is onderdeel van dit meerjarenplan en de eerste concrete stappen zijn tijdens de speeltuinwerkdag uitgevoerd. Niet-kindvriendelijke bossages, overhangende takken en hinderlijke boomstronken en hekwerk zijn verwijderd. De ondergrond is omgespit en geëgaliseerd. De gemeente Waterland heeft vijf nieuwe bomen ter beschikking gesteld en die zijn geplant.

Het bestuur was blij met de grote opkomst vrijwilligers. Al jaren helpen een trouwe club van jong tot oud.

Pieter Pereboom

Meer berichten