Lichtblauw: de 20 Noord-Hollandse VVD fracties.
Lichtblauw: de 20 Noord-Hollandse VVD fracties. ((Foto: aangeleverd ))

Brief zorg stikstofproblemen VVD Edam-Volendam krijgt bijval gemeenten NH

Twintig Noord-Hollandse VVD fracties doen een oproep aan de Provincie Noord-Holland

REGIO - De brief van de fracties van VVD Edam-Volendam en VVD Beemster, waarin zij hun zorg uitspraken over de aanpak van de stikstofproblemen, heeft bijval gekregen uit achttien Noord-Hollandse gemeenten. De VVD fracties van Hollands Kroon, Waterland, Stede Broec, Landsmeer, Wormerland, Zaanstad, Purmerend, Castricum, Medemblik, Langedijk, Koggenland, Opmeer, Uitgeest, Enkhuizen, Bergen, Den-Helder, Texel en Drechterland hebben aangegeven deze brief aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) te ondersteunen.

Van adviseren naar coproduceren

In deze brief vragen zij het college van GS om de sectoren die betrokken zijn bij de stikstofproblematiek niet alleen aan te horen, maar van het begin af aan te laten meedenken over breed gedragen oplossingen voor de lange termijn. Bij deze partijen is volgens hen een schat aan specialistische kennis aanwezig die onmisbaar is in de zoektocht naar haalbare en werkbare maatregelen.

Zij verzoeken GS daarom een team op te richten waarin zowel deze praktische als wetenschappelijke kennis is vertegenwoordigd, zoals de agrarische sector, de bouw, de vervoers- en transportsectoren, de industrie en Universiteit Wageningen. Dit expertiseteam moet de ambtelijke organisatie adviseren, vóórdat nieuwe regels worden opgesteld.

Voorkomen van tegengestelde maatregelen

Ook vragen zij om het stikstofprobleem niet los te zien van andere uitdagingen, zoals het terugdringen van CO2 en het stimuleren van de biodiversiteit, om dubbele of zelfs tegenstrijdige regels te voorkomen.

Breed gedragen oplossingen voor de lange termijn

De twintig VVD fracties menen dat deze voorstellen doorslaggevend zijn om te komen tot een duurzame, doelmatige en breed gedragen oplossing voor álle sectoren en voor de lange termijn.

Meer berichten