Oude of nieuwe afvalpas gebruiken in Waterland?

WATERLAND - Inwoners van Waterland ontvangen deze week per post een nieuwe afvalpas. Maar let op, de paslezers op de bestaande containers worden binnenkort van een nieuwe paslezer voorzien, deze kunnen vanaf dan alleen worden geopend met de nieuwe afvalpas. Het moment waarop de nieuwe afvalpas moet worden gebruikt wordt door een een sticker op de ondergrondse afvalcontainer duidelijk gemaakt. Bewaar voorlopig dus beide afvalpassen en let op de stickers op de ondergrondse containers.

De nieuwe afvalpas vervangt de oude afvalpas die werd gebruikt voor het openen van de bestaande ondergrondse containers. Dit geldt dus alleen voor bewoners die al met een afvalpas hun afval in ondergrondse containers deponeren.

Milieustraat Purmerend

Tevens is de afvalpas nodig voor het aanbieden van grofvuil bij de milieustraat Purmerend,Van IJsendijkstraat 186. Hier kan men zich mee identificeren als inwoner van de gemeente Waterland. In de toekomst kan hiermee ook de slagboom worden geopend.

De afvalpas hoort bij het adres en staat niet op naam. Bij verhuizing wordt de pas overgedragen aan de nieuwe bewoners.

Bij beschadiging, verlies of diefstal van de afvalpas kan, tegen betaling van € 12,50 een nieuwe afvalpas worden aangevraagd. Meer info via gemeente Waterand: www.waterland.nl/afval Of via tel: 0299-658 585. Mailen kan via info@waterland.nl.

Meer berichten